65-72 yaş arası doktorlar yeniden atanacak

Sıhhat Bakanlığı, 65-72 yaş ortasında olup daha evvel bakanlık yahut bağlı kuruluşlarında çalışmış olan tabip ve uzman tabiplerin yine istihdamına yönelik yapılacak yerleştirme süreçleri için müracaat ilanı yayınladı.

MÜRACAATLAR YARIN BAŞLIYOR

Resmi Gazete’de yer alan ilana nazaran, 27 Nisan Salı günü başlayacak müracaatlar, Sıhhat Bakanlığı İdare Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün internet adresinde yer alan İşçi Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden e-Devlet kapısı kimlik doğrulama sistemi ile giriş yapılarak gerçekleştirilecek.

Müracaat yapacak adaylar, kura takviminde belirtilen tarihler ortasında PBS üzerinden müracaat formunu elektronik ortamda doldurup, tercihlerini kaydedip kesinleştirecekler. Mutlaklaştırma süreci yapıldıktan sonra müracaat bilgileri ve tercihlerde değişiklik yapılamayacak.

EN FAZLA 10 TERCİH YAPILABİLECEK

Adaylar, PBS üzerinden açılacak münhal yerleri göz önünde bulundurarak ilan edilen takvim çerçevesinde en fazla 10 tercih yapabilecekler. Genel kura ile yerleşmek istediğini belirten adaylar, tercihlerine yerleşememesi halinde boş kalan münhallere genel kura ile yerleştirilecek.

Kura müracaatında bulunup başvurusunu iptal ettirmek isteyenler, 5-18 Mayıs tarihleri ortasında PBS üzerinden elektronik ortamda kura başvurusunu iptal edebilecek. Kura başvurusunu iptal ettirenler bu kuraya yine müracaatta bulunamayacak.

İnceleme sonucunda uygun görülmeyen müracaatlar, ret münasebetleri ile birlikte tebligat yerine geçmek üzere PBS üzerinden ilan edilerek, elektronik ortamda itirazlar alınacak ve sonuçları PBS üzerinden duyurulacak.

Devlet memurluğundan çekilen ve çekilmiş sayılanların yine atanmalarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 97’nci hususundaki müddetler dikkate alınacak. Fakat bu durumda olanlardan, kura son müracaat tarihi prestiji ile mahzur hallerinin bitimine bir ay kalmış olanların müracaatları kabul edilecek.

Sıhhat Bakanlığı ve bağlı kuruluşları takımlarına yerleşen adayların atama tebligatında, adayın müracaatta belirttiği adres temel alınacak. Kura sonucu rastgele bir takım yahut duruma yerleşenler, kura sonuçlarının ilanından itibaren bir yıl müddetle tekrar kuraya başvuramayacak.

İlan metninde belirtilen koşullara uymayan adayların müracaatları kabul edilmeyecek. Müracaatları sehven kabul edilip kura ile yerleştirilmiş olanların atamaları yapılmayacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek.

Kuraya başvurabilecek adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci unsurunda belirtilen genel kuralları taşımaları gerekiyor.

KİMLER BAŞVURABİLECEK?

Kura tarihi prestijiyle 65 yaşını doldurmuş ve 72 yaşından gün almamış olup daha evvel Sıhhat Bakanlığı yahut bağlı kuruluşlarında çalışmış olan tabip ve uzman tabipler ile 65 yaşını doldurmuş olması nedeniyle resen emekli edilerek kontratlı aile tabibi olarak vazifesine devam eden tabip ve uzman tabipler kuraya başvurabilecekler.

Müracaat kıymetlendirme sonuçları PBS üzerinden 17 Mayıs Pazartesi günü ilan edilecek. 24 Mayıs Pazartesi günü noter tarafından bilgisayar ortamında gerçekleştirilecek kura sonucu 24 Mayıs Pazartesi günü “https://yhgm.saglik.gov.tr” internet adresinden ilan edilecek.