800 bin yıl önce ateşin kullanıldığına dair izler keşfedildi

İsrail’in orta kesitinde yer alan enstitü, oluşturdukları gelişmiş yapay zeka teknolojisiyle WIS araştırmacıları ve meslektaşlarının, eski homininler (insansılar) tarafından ateşin kullanıldığına dair en eski delillerden birini keşfettiğini kaydetti.

Pazartesi günü PNAS mecmuasında yayımlanan deliller, İsrail’in kuzeyindeki Celile bölgesinin batısında bulunan bir açık hava arkeolojik alanı olan Evron Taş Ocağı‘nda bulundu.

Bölgede daha evvel yapılan kazılarla 800 bin ila bir milyon yıl öncesine ilişkin çok sayıda hayvan fosili ve Paleolitik alet ortaya çıkarıldı.

Ekip, hassas bir yapay zeka yolu kullanarak alanda bulunan 26 çakmaktaşı aletin ısıya maruz kalmış olmasını kıymetlendirdi ve aletlerin kimilerinin 600 santigrat dereceyi aşan çok çeşitli sıcaklıklara kadar ısıtıldığını keşfetti.

Araştırmada ayrıyeten farklı bir spektroskopik teknik kullanılarak 87 fauna kalıntısı tahlil edildi ve soyu tükenmiş bir filin dişinde ısınma sonucu yapısal değişiklikler olduğu da ortaya çıkarıldı.