Ali İsmail Korkmaz davasında bilirkişilik yapan Serkan Uğurluoğlu 6 ay meslekten men edildi

Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) Onur Konseyi, Ali İsmail Korkmaz’ın faillerinin yargılandığı davada, olayın gerçekleştiği sokağa ait imaj kayıtları konusunda gerçeğe karşıt uzmanlık yaptığı için mahpus cezası alan uzman elektrik-elektronik mühendisi Serkan Uğurluoğlu’nun altı ay müddetle meslekten menedilmesine karar verdi.

Onur Kurulu’nun kararı TMMOB Yüksek Onur Heyeti tarafından da onaylandı. 

EMO Eskişehir Şubesi`nin hususla ilgili başvurusu üzerine mevzu EMO Onur Heyeti gündemine taşındı. Onur Heyeti, Serkan Uğurluoğlu`nu, TMMOB Disiplin Yönetmeliği`nin 9. hususu b bendinde belirtilen “Mesleğini ve vazifesini şahsî ya da bir küme ismine çıkar sağlamak için TMMOB mevzuatına, bilime ve meslek tekniğine muhalif biçimde uygulamak ya da mesleğini ve vazifesini TMMOB mevzuatına bilime ve tekniğine karşıt biçimde uygulayarak kamuya, halka ve üçüncü şahıslara ziyan vermek” kapsamında kıymetlendirerek, 6 ay müddetle meslekten men cezası ile cezalandırılmasına karar verdi.

Onur Kurulu`nun 14 Şubat 2022 tarihli kararı TMMOB Yüksek Onur Kurulu`nca 13 Mayıs 2022 tarihinde onaylanarak katılaştı.

Gezi protestoları sırasında dövülmesinin akabinde hayatını kaybeden Ali İsmail Korkmaz cinayetinin faillerinin yargılandığı davada eksper olarak görevlendirilen Eskişehir Osmangazi Üniversitesi çalışanı elektrik-elektronik mühendisi Serkan Uğurluoğlu, eksper raporunda “kendisine verilen aygıtların içerisinde olaya ilişkin rastgele bir kayıt bulunmadığına” dair rapor düzenlemişti. Lakin daha sonra Jandarma Kriminal Laboratuvar Amirliği tarafından yapılan incelemede Uğurluoğlu`nun kamera manzaralarını silerek gerçeğe muhalif rapor düzenlediği tespit edilmiş ve hakkında Eskişehir 6. Asliye Ceza Mahkemesi`nde dava açılmıştı. Mahkeme, 16 Mart 2021 tarihinde gerçeğe muhalif uzmanlık kabahatini sabit bularak Serkan Uğurluoğlu`na 1 yıl 8 ay mahpus cezası vermiş, lakin karar geri bırakılmıştı.