Alt Islatma ve Ürodinami

Çocuklar idrar denetimini 1-5 yaş ortası, ortalama 2,5 yaşında öğrenmektedir. 5 yaşından sonra uykuda ya da gündüz uyanıkken idrar kaçırılması sık görülen sorunlardan biridir. Çocuğun yalnızca uykudayken idrarını kaçırması önemli bir sorunu işaret etmezken, uyanıkken idrar kaçırması alta yatan farklı sorunları işaret ediyor olabilir. Uyanıkken idrar kaçırma idrar kesesinin işleviyle ya da idrar yollarındaki anatomik sorunlarla ilgili patolojilerin bir göstergesi olabilir.

Anatomik bozukluklar çoğunlukla doğuştan olmaktadır ve cerrahi yollarla düzeltme ameliyatlarının yapılmasını gerekebilir. İşlevsel bozukluklarda ise sık sık çişe gitme, çişe yetişene kadar çamaşırını ıslatma, apansız idrara sıkışma ve çişini tutabilmek için bacaklarını çaprazlayarak yere oturma ve tuvalete yetişememe üzere sorunlar görülebilmektedir.

İşlevsel bozukluğu olan hastalarda gece idrar kaçırma sorunu olabileceği üzere, hem gündüz hem de gece idrar kaçırabilmektedir. Bu hastalarda gece idrar kaçırma sayısı ise birden fazla olmaktadır. Uyanıkken olan idrar kaçırma idrar kesesinden böbreğe idrar kaçağı üzere alta yatan öteki patolojilerin habercisi olabilir. Bu tip hastaların “ürodinami” ismi verilen çalışma ile kıymetlendirilmesi gerekebilir. Ürodinamide idrar kesesi ve idrar yollarının işlevleri ile ilgili bilgiler edinilmektedir ve patolojinin ortaya konması ve daha sonra tedavinin planlanmasında bilgiler vermektedir.

Tedavi seçenekleri ortasında; ilaçlar, işeme eğitimleri, işeme günlükleri, motivasyon tedavileri ve hatta bazen cerrahi teşebbüsler yer almaktadır. Sadece uykuda işeme (monosemptomatik enürezis noktürna) sorunu varsa, 6 yaşından itibaren uygulanabilen ödüllendirme, alarm aygıtı üzere davranış tedavileri, yahut idrar kesesini genişleten ya da idrar çıkışını azaltan kimi ilaçlarla enürezisin tedavisi yapılabilmektedir.