Anda Kalmak

İnsanın zihninden her gün 50.000 ile 75.000 ortasında niyet geçtiğini biliyor muydunuz? Bunların en az 50.000 tanesi bir evvelki gün akıldan geçenlerin birebiri.

Evet, bu kanılar, insanı insan yapmakla kalmıyor, tıpkı vakitte beşere has düşüncelerin ardında yatan nedeni oluşturuyor. Hem diğerleri ile olumsuz, nefret dolu ve ön yargılı bakışımızı, hem de kendimizle ilgili olumsuz kanılarımızı niyet yolu ile oluşturuyoruz.

Çok evvelce kalmış travmatik yahut külfet verici olayları niyet yoluyla tekrar yaşarız. Ziyanlı ya da faydasız davranışlarımızla ilgili kuralları fikrimizle oluşturur, onun yardımıyla geliştiririz.

Fikre çok bağlılık ve kanıyı çok kullanmamız, birebir vakitte yaşadığımız an’la olan temasımızı ve temasımızı da koparır. Bazen o kadar başımızın içinde oluruz ki etrafta olup bitenlerin farkına bile varmayız.

Anda Kalmak

Burada An’da kalmak kıymet taşır. Başka canlılardan farklı olarak, insan zihni çoklukla içinde bulunduğu durum ve anla ilgilenmez. Diğer yerlerde, öteki mevzuları düşünür haldedir. Araştırmacılar, insanların %47’sinin belirli bir anda içinde bulundukları etraf yahut yaptığı işten diğer bir şey düşündüklerini tespit etmişlerdir. Başın öteki yerde olması yahut zihnin dolaşması diyebileceğimiz bu durumun, insanın o anki duygusal haline tesiri incelenmiştir. Akılları öteki yerde olanların, aklı yaptığı işte olanlara nazaran önemli oranda daha mutsuz oldukları saptanmıştır.

Yani, beşerler ne yaparlarsa yapsınlar, akılları öbür yerdeyken daha az memnun olurlar. İnsanın niyeti aracılığıyla geçmişi tahlil etmesi yahut geleceği planlayıp öngörebilmesi elbette vakit zaman ona avantaj sağlayan bir özelliktir ancak bunun neredeyse her şeyi yahut bütün vakitleri kapsar hale gelmesi, faydadan çok ziyan getirir.

Bu nedenle, son yıllarda insanın yaşadığı anda var olabilmesini güçlendirmeye yönelik farkındalık arttırıcı metotlar, ruhsal rahatsızlıkların tedavisinde ön plana çıktığını söyleyebiliriz.

Zihnimizde, yeni fikirlerin oluşabilmesi için eski niyetleri, bilhassa bize sorun çıkaran olumsuz niyetleri temizleyip yer açmamız değerlidir. Aksi takdirde ömürde karşılaştığımız olayları zihnimizde süreçten geçirmek, onlardan ders almak ve ilerleme kaydetmek mümkün olmaz.