Ani Atardamar Tıkanıklığı Ölümcül Olabilir

Bedenimizdeki organ ve dokulara kan taşıyan, organ ve dokuların canlı kalmasını sağlayan atar damarların ani bir halde kan pıhtısı ( TROMBÜS ) ile tıkanmasına akut arteriyel emboli denir. Bu klinik tablo ( akut arteriyel emboli ) kalp ve damar cerrahisinde acil müdahale gerektiren bir durumdur. En sık belirti ve bulgular, kolda yahut bacakta ani başlayan şiddetli ağrı, soğukluk, morarma yahut beyazlaşma (kan dolanımının olmamasına bağlı), his ve kuvvet kaybıdır. Erken teşhis konmaz ve tedavi edilmez ise kol yahut bacakta kalıcı his kaybı, periferik hudut tahribatına bağlı hareket ettirememe, doku kaybı / nekroz (kangren) ve hatta kol yahut bacağın kesilmesi ( ampütasyon ) ile sonuçlanabilir. Akut arteriyel emboli tablosu, kıymetli komplikasyonları (Bir hastalığın gidişi sırasında, hastalığa eklenen ve hastalığı ağırlaştıran tablo ) olan ve hatta mevtle sonuçlanan önemli bir ‘’ damar ’’ hastalığıdır. Kalp ritim bozukluğu, kalp kapakçıklarında darlık yahut yetersizlik, kalp büyümesi ve kalp yetersizliği olması, hareket kısıtlılığı olması, ( immobilizasyon ), kanser hastalığı varlığı, kemoterapi, periferik arter hastalığı, sigara içiciliği, Diyabet, Hipertansiyon, morbid obezite, metabolik sendrom, genetik pıhtılaşma bozukluğu olması bu hastalık için kıymetli risk faktörleridir. Teşhiste arteriyel dopler ultrasonografi ve/veya bilgisayarlı tomografi anjiyografi görüntüleme en sık kullanılan yollardır. Tedavide antiplatelet/antiagregan ( pıhtılaşma işlevlerini azaltan ) ilaçlar başlanır. Şayet ilaç tedavisi ile kâfi kan dolanımı sağlanamazsa embolektomi ( damarın içerisinde buluna pıhtıyı damar dışına çıkarma ) ameliyatı ile damar açılmaya çalışılır. Birinci 72 saatte damar açılabilirse rastgele bir komplikasyon gelişme mümkünlüğü düşük iken 72 saati geçen hastalarda komplikasyon gelişme ihtimali giderek artmaya başlar.