Anne ile kurulan ilişki, çocuk için en temel ihtiyaç

Anne ile kurulan münasebetin çocuğun hayatı boyunca kuracağı bağlantılar için bir temel oluşturduğunu belirten uzmanlar, anne ile çocuk münasebetinin çok değerli olduğunu vurguluyor. Çocuğun annesi ile yalnızca olumlu hislerini değil, öfke, ıstırap ve hayal kırıklıklarını da paylaştığını kaydeden uzmanlar, “Çocuk bu ağır hislerle baş ederken orada olmak ve hissedebilmek, çocuğun ruhsal manada güçlenmesini sağlayacaktır.” ikazında bulunuyor. Uzmanlara nazaran çocuk ağladığında biran evvel sakinleşmesi için yalnız bırakmak, gerilimli olduğunda bunu çabucak geçmesi gereken bir şey üzere algılamak ve yok saymak çocuğun bu hislerle barışık büyümemesine, bastırmasına ve sonradan zorlanmasına neden olabiliyor.

Üsküdar Üniversitesi NP Etiler Tıp Merkezi Çocuk Ergen Psikiyatri Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Mine Elagöz Yüksel, Anneler Günü münasebetiyle yaptığı açıklamada anne çocuk bağının ehemmiyetine ait değerlendirmelerde bulundu.

Anne, birinci bağlantı kurulan kişidir

Annenin çocuğun hayatında çok özel bir yeri olduğunu belirten Yrd. Doç. Dr. Mine Elagöz Yüksel, “Anne, çocuğun birinci münasebet kurduğu kişidir. Birinci dokunuşları, birinci duyduğu ses anne karnında ve annenin vücudu ile ilgili olur. Doğduğunda uzak arayı görme yetisinin zayıflığıyla en çok annesinin yüzünü inceler, birinci his sözlerini tanır. Verdiği yansılara annenin karşılığı ile kendini fark etmeye, tanımaya, anlamaya başlar. Annesi tarafından anlaşılma muhtaçlığı tüm çocukluğu boyunca azalarak da olsa devam eder.” dedi. 

Göz teması kurmak çok kıymetli

“Annelik, doğurmak, beslemek ve gibisi fizikî muhtaçlıklarını karşılamaktan çok ötedir” diyen Yrd. Doç. Dr. Mine Elagöz Yüksel, “Her yapılan “iş”, yani fizikî gereksinimlerin karşılanması çocukla kurulan bir münasebettir. Örneğin emzirmek, o esnada göz göze gelmekten, rahatlama sağlamasından farklı düşünülemez. Bebeğin altını alırken bile kurulan göz teması, onunla konuşulması bebek için pişik olmasını engellemek kadar değerlidir.” diye konuştu.

Çocuğun öfke ve ıstıraplarını paylaşmak gerekiyor

Anne ile kurulan bağlantının çocuğun hayatı boyunca kuracağı bağlantılar için bir temel oluşturduğunu belirten Yrd. Doç. Dr. Mine Elagöz Yüksel, şunları söyledi:

“Anne ile kurulan bağ, çocuğun birinci deneyimi olup baba, öbür aile bireyleri ve sonrasında arkadaşları, öğretmenleri kısaca hayatına giren başka şahıslarla bağlantıları için temel oluşturur. İnsan oluşumuzun gereği, barındırdığımız hislerin yaşanıldığı, paylaşıldığı yer olarak da anne ile bağlarımız çok değerlidir. Anne ile yalnızca olumlu hisler yani sevinç yaşanmaz. Çocuğun öfkesini, hayal kırıklıklarını, kederlerini paylaşacağı kişidir anne. Elinden bir şey gelmeyecek olsa dahi çocuğu bu ağır hislerle başederken orada olmak ve hissedebilmek çocuğun ruhsal manada güçlenmesini sağlayacaktır. Örneğin çocuk ağladığında biran evvel sakinleşmesi için yalnız bırakan, gerilimli olduğunda bunu çabucak geçmesi gereken bir şey üzere algılayan, yok sayan, kabullenmeyen anneler çocuğun da bu hislerle barışık büyümemesine, bastırmasına münasebetiyle sonradan zorlanmalarına neden olabilir. Zira büyüme yalnızca fizikî olarak değil ruhsal alanda da gerçekleşir. Sağlıklı büyüyen çocuk vakitle annesinden ayrılabilen, muhtaçlığı olduğunda basitçe gelebilen, kendini tanıyan, farkındalığı yüksek, deneyimlemekten korkmayan çocuktur.”

Çocuk ismine hareket etmek merakını azaltıyor

“Merak hissinin birinci oluştuğu kişi de annedir” diyen Yrd. Doç. Dr. Mine Elagöz Yüksel, “Dolayısıyla öğrenme de anne ile başlar. Anne, bebeğin ya da çocuğun ilgi alanlarını keşfetmesini takip eden, onu yönlendirendir. Lakin anne her şeyin en doğrusunu onun ismine bildiği yanılgısına kapılır, ondan evvel davranır, ‘onun yeterliliği için’ onun ismine hareket eder ise çocuğunun öğrenme merakını azaltacaktır. Öğrenmesi ve dikkati daha âlâ olsun diye çocuğu etkinliklerle doldurmak da aslında tam aksisi bir tesir yaratacaktır. Şahsî sorumluluğunu almayan, büyüse dahi yemek yedirilen altı temizlenen çocuğun özgüveni azalacaktır.” ikazında bulundu.

Fazla kollayıcı halden uzak durulmalı

Annenin baba başta olmak üzere öteki bakımverenlere ya da aile bireylerine çocuğun hayatında alan açmasının değerli olduğunu kaydeden Yrd. Doç. Dr. Mine Elagöz Yüksel, “Annenin öbürleri ile alakasını sağlıklı tutması, çocuğa karşı hallerinde fazla esirgeyici bir rol almaması, çocuğun hudutlarının gelişmesine imkan tanıyacak, çocuğun hudutlarını bilmesi ise davranışlarını denetim edebilmesine yol açacaktır.” diye konuştu.

Anne ile kurulan münasebet kendi çocuğuna yansıyor

Anne ile kurulan sağlıklı bağın kişinin kendi çocuğuna da yansıyacağını belirten Yrd. Doç. Dr. Mine Elagöz Yüksel, “Her anne, anne olduğunda kendi çocukluğuna sarfiyat, kendi annesi ile bağlantısı canlanır. Kendi annesi ile ne kadar sağlıklı bir ilgisi var ise bu çocuğuna da yansıyacaktır. Kendi annesi ile irtibatta sorunlar yaşamış anneler için ise en yanlışsız yol, çocuğunu takip ederek zorlandığı alanlarda geçmiş münasebetini dönüştürerek kendi çocuğuyla yeni bir münasebet kurma uğraşı olacaktır.” dedi.

Anneler kendini ihmal etmemeli

Günümüzde “anneler kutsaldır” gibisi telaffuzların, birtakım anneleri güya annelik kendisinin yani başka istek ve muhtaçlıklarının önüne geçmeli, onları ihmal etmesine sebep olmalı fikrine itebildiğini kaydeden Yrd. Doç. Dr. Mine Elagöz Yüksel, “Her an çocuğunu düşünmemek ve onunla olmamak bu annelerde suçluluk hisleri uyandırmaktadır. Meğer ruh sıhhati güzel bir çocuğun annesinin ruh sıhhatinin güzel olması çok değerlidir. Elbette hayat eskisi üzere olmayacak, çocuğa yer açmak ismine kimi şeyler eksilecek olsa da anne için istikrarlı bir hayat kurabilmek kendi istek ve gereksinimlerini karşılamaktan ya da karşılanmasını talep etmekten alıkoymamalıdır. Çocuğu ile geçireceği vakit kısıtlı dahi olsa, örneğin oyun oynarken öteki bir şeyler düşünmeden orada olabilmek ve oynayabilmek kâfi olacaktır. Tüm annelerimizin anneler günü kutlu olsun.” diye konuştu.

Hibya Haber Ajansı