Aort Anevrizmaları(Balonlaşması)

Aort, bedendeki en büyük atar damardır ve oksijen bakımından güçlü kanı kalpten bedenin tüm bölgelerine taşıyan kan damarıdır. Aortun göğüsten geçen kısmına torasik aort denir ve aort karından aşağı hakikat ilerledikçe abdominal aort olarak isimlendirilir.

Aort Anevrizmaları Nedir?

Aort anevrizmaları, aort duvarının olağandışı genişlemesi yahut balonlaşmasıdır. Damarların rastgele bir yerinde bir anevrizma ortaya çıkabilir. Anevrizma yahut balonlaşma şu halde tanımlanabilir:

Anevrizma aort boyunca rastgele bir yerde gelişebilir:

 • Aortun karın içinden geçen bölgesinde meydana gelen anevrizmalara (abdominal aort) abdominal aort anevrizmaları

 • Göğüs bölgesinde meydana gelen aort anevrizmalarına torasik aort anevrizması denir ve aort kökü, çıkan aort, aortik ark yahut inen aortu içerebilir.

 • Hem karın hem de göğüs bölgesinde olan anevrizmalara torakoabdominal aort anevrizmaları

Abdominal aort anevrizmaları ve torasik anevrizma tek anevrizma çeşidi değildir. Anevrizmalar öteki kan damarlarında gelişebilir:

Aort Anevrizmasının Belirtileri Nelerdir?

Torasik aort anevrizması belirtileri (göğüsteki aortun üst kısmını etkiler):

 • Çene, boyun, üst sırt yahut göğüste ağrı

 • Öksürük, ses kısıklığı yahut nefes almada zorluk

Abdominal aort anevrizması belirtileri (karın bölgesinde aortun alt kısmını etkiler):

 • Fizik muayene yaparken bir tabip tarafından hissedilen titreşimli genişleme yahut hassas kitle

 • Pozisyon değişikliği yahut ağrı kesici ilaçlarla rahatlamayan sırt, karın yahut kasıktaki ağrı

Anevrizmanın erken teşhisi, durumun yönetilmesi ve rüptür riskinin azaltılması için değerlidir. Bu belirtilere sahipseniz, çabucak hekiminizi arayın.

Abdominal Aort Anevrizması

Abdominal aort anevrizması nedir?

Abdominal aort anevrizması, aortun alt kısmının karın bölgesi boyunca uzanan bir genişlemesidir (bazen, aortun göğüsteki üst kısmı büyütülebilir). Aort, kanı kalpten bedenin geri kalanına taşıyan ana kan damarıdır. Birden fazla arter üzere, aort da elastiktir, bu da yüksek basınç altında kanla doldurulmasına müsaade verir. Arterin duvarı bir balon üzere zayıfladığında ve şiştiğinde bir anevrizma gelişir. Anevrizmalar ekseriyetle sırt ağrısı üzere semptomlar üretmeden evvel keşfedilir, fakat zayıflamış aort damarı, çok büyürse yırtılabilir.

Karın anevrizmaları için kimi risk faktörleri

 • Sigara içmek

 • Kalıtım

 • Yaralanma

 • Enfeksiyon

 • Yüksek tansiyon (hipertansiyon). Bu, kan damarı duvarlarına verilen hasarı hızlandırır.

 • Arteriyoskleroz

 • Yüksek kolestorol

Abdominal aort anevrizması için kimler taranmalıdır?

Abdominal aort anevrizması (AAA), anevrizma rüptürü üzere hayatı tehdit eden bir olay meydana gelinceye kadar ilgili semptomlara sahip olmayan değerli bir sıhhat riskidir. Abdominal ultrason anevrizma rüptüründen evvel süratli tedavi sağlanabilmesi için AAA’yı tanımlamak için kullanılabilecek önleyici bir tarama aracıdır.

 • 65 yaş ve üstü tüm erkekler ve ailede AAA hikayesi olan 55 yaş ve üstü erkekler

 • Ailesi AAA olan yahut sigara içen 65 yaş ve üstü tüm bayanlar

Birtakım farklı anevrizma çeşitleri

 • Karın anevrizması – karındaki arterde (orta bölüm)

 • Torasik anevrizma – göğüs bölgesindeki bir arterde

 • Serebral anevrizma – beyindeki bir arterde (genellikle beyin cerrahları tarafından tedavi edilir)

 • Periferik anevrizma – bacakların büyük arterlerinde ve dizlerin ve bazen de kolların ardında

Birçok anevrizma karın bölgesinde görülür. Abdominal aort anevrizmaları en sık 60 yaş üstü şahıslarda ve en sık aortta böbrek düzeyinin çabucak altındaki bir noktada görülür. Erkekler anevrizmalardan bayanlardan daha fazla etkilenir.

Abdominal aort anevrizmalarının belirtileri nelerdir?

Birden fazla insan anevrizması olduğunu bilmez, zira birçok durumda belirti yoktur. Bununla birlikte, anevrizmalar büyüdükçe belirtiler şunları içerebilir:

 • Fizik muayene yaparken bir tabip tarafından hissedilen pulsatil genişleme yahut hassas kitle

 • Konum değişikliği yahut ağrı kesici ile uzamış ve rahatlamayan sırt, karın yahut kasıkta ağrı

Rüptüre bir anevrizma ekseriyetle anevrizmanın pozisyonuna ve kanama ölçüsüne bağlı olarak ani, şiddetli ağrı ve şuur kaybı yahut şok üzere öbür semptomlar üretir. Rüptüre bir anevrizma acil tedavi gerektirir.

Abdominal Aort Anevrizması: Teşhis ve Testler

Karın anevrizması nasıl tespit edilir?

Karın anevrizmalarının birçok rutin fizik muayene sırasında yahut başka sıhhat meseleleri için test edilirken röntgende teşhis edilir.

Bir anevrizmadan şüphelenildiğinde, aşağıdaki görüntüleme testleri anevrizmanın boyutunu, yerini ve tedavi seçeneklerini belirlemek için kullanılabilir:

 • Ultrason

 • BT taramaları

 • Manyetik rezonans görüntüleme (MRI)

 • Anjiyogram

Abdominal Aort Anevrizması nasıl tedavi edilir?

Çok büyük yahut semptomatik anevrizmalar tedavi gerektirir. Büyük anevrizmalar için iki tip cerrahi tedavi vardır.

Açık cerrahi tamir

Bu, cerrahın abdominal aort anevrizmasına erişmek için bir kesi yapmasını gerektirir. Aortun hastalıklı kısmı, bir yapay kan damarı misyonu gören bir greft ile değiştirilir. Ortalama hastanede kalış müddeti 5 ila 8 gün ortasında değişmektedir. Olağan aktiviteye dönene kadar geçen mühlet 6 hafta ila 3 ay ortasında değişmektedir. Rastgele bir operasyonda olduğu üzere, açık cerrahi tamirin komplikasyon riski vardır.

Endovasküler tamir

“Endovasküler”, kan damarı içinde manasına gelir ve stent grefti ismi verilen kumaş ve metal stentleri olan küçük bir kumaş tüpün bedeninize sokularak hastalıklı bölgeye uygulanmasıdır. Birinci olarak, her iki kasıkta aorttan kan taşıyan arterlere ulaşmak için küçük insizyonlar yapılır. Cerrah daha sonra stent-grefti aortun hastalıklı kısmında açılana kadar bu arterlerden üst yanlışsız hareket ettirir. Stent-greft damarın zayıflamış kısmını içeriden güçlendirir ve kanın içinden geçerek yırtılma riskini ortadan kaldıran yeni bir kanal oluşturur. Bu prosedür çoklukla 1 ila 3 saat sürer ve hastalar tipik olarak 1 ila 2 gün içinde hastaneden ayrılır. Olağan aktiviteye geri dönüş 2 ila 6 hafta ortasında değişir. Rastgele bir tıbbi prosedür üzere, endovasküler tamirin komplikasyon riski vardır. Ayrıyeten stent-grefti pahalandırmak üzere hekiminize nizamlı takip ziyaretleri yapmanız gerekir. Bu sistemli takipler son derece kıymetlidir ve BT gerektirir.

Anevrizması olan hasta nasıl takip edilir?

Küçük bir anevrizmanız varsa, hekiminiz BT yahut ultrason için anevrizmanızın boyutunu ölçmek ve sahip olabileceğiniz öbür semptomları gözden geçirmek için her 6 ila 12 ayda bir geri gelmenizi isteyecektir. Ameliyat gerekirse, öncesinde kapsamlı bir tıbbi değerlendirmeye gereksiniminiz olacaktır.