Atnalı Fistül Nedir?

Atnalı Fistül Nedir?

Atnalı fistül anal apse-fistül hastalığının en komplike ve sıkıntılı durumlarından biridir. Hastalık çoklukla derin anal apseden köken alır ve anüsün her iki yanına yanlışsız uzanır. Anüsün her iki yanında fistül ağzı olur. Bu fistül ağızlarından kanlı-irinli akıntı gelişir. Tedavisi özelliklidir ve deneyim gerektirir.

Atnalı Fistül Belirtileri

Başlangıçta anal apse bulguları olan ateş ve anal ağrı mevcuttur. Daha sonra anal akıntı şikayeti gelişir. Akıntı kanlı ve irinlidir. Anal bölgede ıslaklık hissi, ağrı ve kaşıntı olabilir.

Atnalı Fistül Muayenesi

Muayene hasta mahremiyeti ve hassasiyetlerini sağlayacak bir ortamda yapılmalıdır. Ülkü şartlarda anal bölgenin âlâ görülmesi için proktolojik masada ve aydınlatma kullanılarak yapılmalıdır. Fistül ağızları bulunmalıdır. Cerrahın deneyimi bu basamakta hastalığın tanınması ve ayırıcı teşhis için değerlidir.

Atnalı Fistül Tanısı

Her komplike proktolojik hastalıkta olduğu üzere bu hastalıkta da cerrahın tecrübesi hastalığın tanınmasında çok değerlidir. Teşhis genelde proktolojik muayene ile konulur. Teyit etmek ve haritalandırılmasının yapılması için Pelvik MR tetkikinden faydalanabilir.

Atnalı Fistül Görüntüleme Yolları Nelerdir?

Proktolojik hadiselerin görüntülenmesinde en çok kullanılan tetkikler, rektoskopi, kolonoskopi, anal ultrasonografi ve MR görüntülemedir. Anal fistül ve atnalı fistülün değerlendirmesinde en sık kullandığımız usul pelvik MR’dır.

Atnalı Fistül Medikal Tedavisi Mümkün Müdür?

Anal fistüllerin ve atnalı fistülün ne yazık ki medikal tedavisi mümkün değildir. Tedavi yalnızca cerrahi ile mümkündür.

Atnalı Fistül Cerrahi Tedavisi

Atnalı fistülün cerrahisi özellik arz etmektedir. Derin postanal (deep postanal apse)’nin bulunarak drenajı cerrahi tedavinin temel prensibini oluşturur. Fistül yollarının ortaya konulması ve drenajı gereklidir.

Atnalı Fistül Tedavisi Sıkıntılı Mudur? Neden?

Anal fistül cerrahilerinin hepsinde cerrahi tedaviler sorunludur. Hastalığın komplike olması, anal kasların (sfinkterlerin) hastalıktan etkilenme seviyesi, daha evvel geçirilmiş cerrahi ve nüks olması mevcut problemleri artıran etkenlerdir.

Atnalı Fistül Ameliyatı

Bu ameliyat anal fistül cerrahisinin en sıkıntı ameliyatlarından biridir. Derin anal apseye (deep postanal apse) ulaştıktan sonra direne edilmesi gerekir. Genelde bu apse posteriorda anal kanala açılır. Seton ile bu drenaj sağlanır. Akabinde her iki yanda fistül ağızlarından yerleştirilen seton ile drenaj sağlanmalıdır.

Seton Nedir?

Seton değişik malzemeler kullanılarak yapılabilir; penröz dren, cerrahi eldiven kenarı, elastik damar askısı ve bu iş için özel üretilmiş setonlar. Setonun maksadı apsenin direne olmasını (akması) sağlamak ve mümkün mertebe anal kaslara (sfinkterlere) ziyan vermemektir.

Crohn Hastalığında Fistül Tedavisi

Crohn hastalığı, sindirim sisteminin iltihabi barsak hastalığıdır. İltihap denince akla mikroplar gelse de bu hastalıkta sebep otoimmunitedir. Crohn bazen anal bölgeyi fiyat ve anal fistül, fissüre sebep olur. Crohn hastalığında gelişen fistüllerde tedavi standart fistül cerrahisindeki üzere değildir. Düzgünleşme sorunu olduğu için birçok vakit drenaj hedefli seton kullanılır. Bir başka iltihabi barsak hastalığı ülseratif kolittir. Ülseratif kolitte anal fistül enderdir.

Atnalı Fistül Ameliyatı Sonrası Güzelleşme

Atnalı fistül cerrahisi sonrası hasta genelde 1. Gün taburcu olur. Anal akıntı bir müddet devam eder. Bu hastalarda kısa müddette güzelleşme beklentisi olmamalıdır. Cerrah açısından da hastanın yakın takip edilmesi gerektiği unutulmamalıdır. Yerleştirilen setonlar belirli aralıklarla çekilir. Gerektiğinde revizyon cerrahisi uygulanır.

Nüks Atnalı Fistül

Atnalı fistülde iyileşmeyi/nüksü etkileyen en öneli etkenler hastalığın erken teşhis edilmesi ve birinci cerrahinin ehil ellerce yapılmasıdır. Her şey yolunda gitse bile bu hastalıkta ne yazık ki belirli oranda nüks ihtimal olduğu unutulmamalıdır.