Beden İmajımızın Hayatımıza Yansımaları

Bireyin kendi bedeniyle ilgili oluşturduğu şemalar, his, niyet ve algılar bu imajın oluşmasında aktif bir rol oynamaktadırlar.

Bunların beraberinde vücut ölçüleri ve kilosuna müdahale etmek için yaptığı fizikî antrenmanlar ve diyetlerde kişinin vücut imajının oluşumuna katkıda bulunmaktadır. Birebir vakitte vücut imgesi, benlik kavramıyla da içli dışlıdır. Vücut imgesi; kişiliği, fizikî görünümü ve fizikî becerilerileilgili tüm fikir ve fikirleri kapsamaktadır denilebilir.

Vücut imajının olumsuz sonuçlara ulaşmasına neden olan birden fazla faktör vardır.

Öncelikli olarak akran kümeleri, toplumsal etraf,aile bağları ve toplumsal medya bunlardan bazılarıdır.

Birinci olarak günümüzde Toplumsal medyaya döndüğümüzde ince görünmenin,belirli markaların eserlerini giyinmenin güzellikle ve muvaffakiyet ile muadil olduğu imajı oluşturulmaktadır. Televizyon, magazin ve programlara bakıldığında devamlı eksiksiz, pürüzsüz, kusursuz, orantılı bir yüz ve fizikler göz önüne getirilmektedir. Birebir vakitte kusursuz vücut imajına `özendirmek` için yapılan reklam ve program kampanyaları da bu imajları dayanaklar biçimde.

Bu üzere Yayınlar bireylere `kusurlu` vücutlarını aslında hak etmediklerini ve bu görünümü değiştirebilecekleri görüşlerini benimseterek,bireyin kendini asla kendi vücuduyla tatmin ve barışık olmamaları gerektiği imajını hazırlamaktadır.

Akran kümelerinin tesirine baktığımızda akranların kişinin kendilik algısında epey aktif bir rol oynadıkları görülmektedir. Bireyin toplumsal hayattaki aktif durumu, arkadaşlarının dayanağı, kabul görmesi yahut dışlanmasıyla kişinin vücut imajı zedelenmekte yahut olumlu tarafta gelişmektedir. Toplumsal ortamlarda bireyin olumlu istikamette aldığı geribildirimler bireyin kendilik algısına olumlu manada katkı sağlamakta, özgüven ve benlik hürmetini desteklemektedir.

Vücut imajını oluşmasında bir öteki durum ise, bireylerin vücutlarıyla ilgili olarak aileleri tarafından olumsuz tarafında dönüşler almalarıdır. Bu tenkitler bireyleri epeyce etkileyebilmektedir. Bireyin vücuduyla ilgili yapılan tenkitler, bireyin vücut algısıyla ilgili özgüvenine ve bu nedenle benlik algısına ziyan vermektedir.

Vücut imajı hem bayana hem de erkeğe yöneltilen bir durum olmasına karşın genel olarak bayanların, ülkü vücutta olmalarına yönelik aktif bir baskı oluşturmaktadır. Bu durum bireylerin kilolarıyla ve fiziki yapılarıyla, dışardan nasıl gözüktükleriyle ilgili daha fazla meşgul olmalarına neden olmaktadır. Diğer bir taraftan bakıldığında, bayanlar “mükemmel fiziki yapıya ulaşmakla ” meşgul olduklarını ve ömürlerinin merkezi haline getirdikleri gözlennmektedir.

Vücut imajı kişinin yalnızca kişisel ve ruhsal taraflarını kapsamayarak birebir vakitte toplum içinde sosyolojik bir mana taşımaktadır. Özgüven, vücut imajı oluşumunda değerli yer tutmaktadır.

Vücut imajının bireyin kendisini anlamada değerli bir rol oynadığını düşünülmektedir. İnsanların vücut memnuniyetlerinin, kendi benlikleri ile ilgili hissettiklerinin birebir doğrultuda olduğunu belirtilmektedir.

Günümüzde Bireyin fizikî görünümünün maalesef ki , tüm algıların ve etiketlerin merkezinde yer aldığı tabirlerde belirtilmektedir. Kişinin kendi vücuduna çevirdiği şuurlu yahut bilinçsiz kanıların tamamının vücut imajını oluşturduğunu düşünülmektedir. Bununla birlikte olumlu vücut imajına sahip olan insanların,insan münasebetlerinde daha düşük tasa yaşadıkları çalışmalarda belirtilmektedir.

Vücut imajına karşı olan hoşnutsuzluk ile kendine olan hürmeti ortasında çok kıymetli bir alaka olduğu ve vücut imajının farklı bir oluşum olmayıp birebir vakitte kendilik hürmetinin kıymetli bir kesimi olduğu belirtilmiştir. Olumlu istikamette olan vücut imajının yüksek derecede özsaygı ile bağlantılı olduğu belirtilmiştir.

Vücut imajını algılayabilmek için muhakkak kavramların ayrımına gidilmesi ve bu kavramların birbirleriyle olan ilgilerinin anlaşılabilmesi gerekmektedir.

Bu kavramlar; kendini görme formu, kendine olan hürmet, vücut kavramı, vücut planı, vücut imajı ve vücut imajı sonudur.

Vücut imajı yalnızca kişinin bedeniyle ilgili değildir. İçerisinde bulunduğu toplumdaki beşerler, onların fikirleri, tutumları, tavırları ve bireye karşı reaksiyonlarıyla de bağlıdır. Ailenin bireye karşı tavrından ötürü birey kendi bedeniyle barışık olabilir yahut kabullenmeyebilir. Kıyafetler, makyaj, aksesuar, takılar kadar tekerlekli sandalye, koltuk değneği ve baston üzere aletler de vücut imajını oluşturan etmenler ortasındadır. Vücut imajının değişmesine görünüm ve işlev değişiklikleri, toplumsal etraftaki aktiviteler, cinsellik ve iş ortamı üzere hayatın farklı istikametlerini de etkilemektedir.

Tüm bu durumların sonucunda kimi erkekler kas yapılarını geliştirmek için sistemsiz ve yetersiz beslenmeye yönelmekte yahut çok derece de fizikî aktivitelerde bulunmaktadırlar. Tıpkı vakitte bayanlarda az yemek, fazla idman yapmak, bitkisel haplar kullanmak, estetiğe başvurmak şeklinde yanlış haller sergilemektedirler. Bireyler kendilerini öteki bireylerle karşılaştırmakta ve bunun sonucunda toplum içerisindeki davranışlarında badireler yaşamaktadırlar.

Bireyin bu olumsuz hisleri sonucunda birey kimi davranışlarla memnuniyetsizliğini dışa vurabilir. Örneğin; beden modülüne bakmamak yahut dokunmamak, bedeninin mutlu olmadığı kısmını gizlemek, toplumsal iştiraklerden uzak durmak, değişim yahut kayıplarla çok ilgilenme, çekingenlik, utanç, güçsüzlük, ümitsizlik, öz yıkımda bulunma (kendine ziyan verme, aşağılama, intihar, kendini yüksek derecede önemseme).

Vücut imajimız üzerinde memnuniyetsizliğin artmasını sonucunda, yemek bozukluğu.anoreksiye nervoza,bulimia,benlik saygısında azalma ve özgüven eksikliği ve `kusursuz vücut algısını oluşturmak` üzere olumsuz sonuçlar görülebilmektedir.

Vücut algınız üzerinde olumsuz kanılarınız arttığını düşünüyor iseniz psikoterapi almanız önerilmektedir.