Benim Cici Silahım (Belgesel İnceleme)

Tarihi , sanatı , okulu velhasıl hayatlarının her yerlerinin silahlar dolu olarak yaşayan insanların biricik vatanı Amerika. İnsanlara medya , şirketler ve siyasetçiler tarafından muvaffakiyetle aşılanmış endişe ve telaş temalı Amerikan düşü. Ancak bu Amerikan düşü bildiğimizin tersine insanları özgürlüğe değil tersine hatadan ve şiddetten kaçınmak için bir nevi meskenlerine hapseden bir düş.

Kapitalizmin merkezi olan bir yerde pekte şaşırtan bir tablo değil aslına bakılırsa. Kalkınmak için fakirini daha da fakir ve korunmasız zenginini daha da varlıklı yapan ve koruyan bir devlet. Birçok devletlerin tarihine baktığımızda da görebileceğimiz şiddet kan vefat Amerika içinde geçerli tahminen öbür devletlere oranla az bile sayılabilir. Farklı etnik yapıların bir ortada yaşaması , tekrar birden fazla ülkede olduğu üzere burada da mevcut. Fakir kesim çok fazla kabul lakin tekrar başka ülkelerle kıyaslandığından açık orta fark yok. Pekala Columbine lisesinin de örneğimiz olduğu üzere bu kadar ağır öldürme güdüsüne bu beşerler nasıl sahip olabiliyorlar ? Silahlara sahip olmak daha zorlaştırılsa mesela bir bankaya gidip bir hesap açtırdığınız takdirde size çok kolay evrak analizinden sonra silah armağan edilmesi engellense , berber dükkanlarında bile yalnızca saç kestirmek emeliyle gidilen bir yerde mermi satılması , cürüm aletine bu kadar kolay ulaşım engellense ki belgeselde örneğini gördüğümüz 12 kişinin canına mal olan mermilerin satıldığı Kmart usulü marketlerin reyonlarında gözlerin önüne sokularak satılan silah vb eserler tamamı ile kaldırıldığı surette ve silaha ulaşım maddi , manevi olarak engellediğinde sinemamızdaki komedyeninde dediği üzere kazara insan öldürmek ortadan kalkabilir. Eric ve Dylan’ın yaşadığı büyüdüğü yer tam bir silah cenneti olarak geçiyor. Bu kadar silahla iç içe , insanlara karşı cephe alarak geçen çocukluk periyotlarından sonra Amerika için sahiden her bağlamda dehşet merkezi olarak bilinen lise hayatlarına başlıyorlar. Fakir bir kısımdan olmaları yani o sanılan ışıltılı Amerikan hayatından fazla para kazanmak için çocuklarından meskenlerinden saatlerce uzakta çalışmak zorunda olan eğitim düzeyi banliyö çizgisinde olan ebeveynler , devletten ve polis büsbütün ümidini kesmiş , belkide duyduğu inanç devletin yaptırımları yüzünden bitirilmiş bundan kaynaklı olarak kendilerini ve çocuklarını korumak ismine silah kullanmaya mecburî hale gelmiş ebeveynler. Ayrıyeten o muhitteki birçok çocuğun ailesi yakınlardaki silah fabrikasında çalışıyorlar. Yani küçük yaşlarda kendilerine rol model olarak alacakları bireyler her gün insanları öldürmek için silah ve bomba yapmaya gidiyorlardı. Bunu yapmazlar ise yani bir nevi oburlarının vefatına sebebiyet vermezlerse kendileri aç yahut daha da berbatı artık kolektif şuurlarında yer alan mevt endişesiyle karşılaşacaklardı. Yaşamak için öldüren bir toplumda derme çatma eğitimle yetişmiş , beğenilen görünün vicdanın varlığından habersiz daha da değerlisi bir insanın en kıymetli yaşamsal işlevlerinden olan umut etme yetilerini kaybetmiş çocuklar Eric ve Dylan. Arkadaşları tarafından asosyal olarak tanımlanmışlardır bu yüzden fazlaca arkadaşlarının olmaması yani bilhassa o yaş kümesinin sıhhatle geçilebilmesi için değerli olan toplumsal hayatları çok azdı bu yarattığı yetersizlik güdüsü toplumsal muhtaçlıklarının karşılanmaması McCleland’ın motivasyon teorisini baz alırsak , asosyalliklerinin tesirli olduğu düşünülebilir. Bunun yanında fakir bir kesimde yaşamaları. Ne kadar çok çalışılsada karşılığının alınamaması eşitlik teorisinin olumsuz sonuçlanmasının hoş bir örneği . Beşerler devlete karşı ayaklanmak için hazırda bekleyen bombalar üzere ve kalemle savaşmanın başarısız sonuçlancağını usulü niyetlerle sindirilmişler ve büsbütün öğrenilmiş çaresizlikle direk kılıçlarına sarılmış durumdalar. Ailelerin bu hususta yanlışları mevcut. Devlet genelindeki büyük dehşetle silah sahibi olmaları ve açlık derdiyle delice çalışıp, çocuklarına küçük yaşlardan itibaren özerk kişiliğe sahip olmaları için vermeleri gereken eğitimden ve en kıymetlisi şartsız sevgiden ve sağlıklı bağlanma sürecinden yoksun bırakmalarıda çocuklarını katil olmaya itmiş olabilir. Belkide ailelerine ve etraflarındakilere bizde burdaydık , bizde sizinle bir arada yaşıyorduk deme biçimleriydi bu katliam. Toplumdaki klasik koşullanma örneği gösteren rastgele bir endişe imgesinde bile direk silahına sarılan insanlarda tahminen Eric ve Dylan kadar hatalıydı. Yahut Marliyn Monson üzere bir sanatçıyı yanlış okumasına sebep olabilcek yetersiz eğitim düzeyide hatalıdır. Hayatın akışının hoşluğunu öğretemediği için , ders olarak çocuklara bowling oynamayı öğrettiği bir nevi onlara ‘Boş ve gereksiz insanlarsınız hayattaki en değerli olan şey vaktinizi bu türlü boş derslerle harcayabilirsiniz. Daha fazlasına gereksiniminiz yok. Zati bitik durumdasınız daima böylede devam ediceksiniz’ şekli karamsar bir fikir biçimini aşıladığı için. Arkadaşlarını suçlamak genel bağlamda yersiz buluyorum zira çabucak hemen tıpkı sıkıntılara onlarda sahipler gerek aile gerek okul ancak Eric ve Dylan için hakaret içerikli sıfatlandırmalarıda motive edici bir etken olarak kıymetlendirilebilir. İnsanların Maslow hiyerarşisine nazaran ikinci sırada yer alan değerli gereksinimlerinden biri ‘güvenlik’ muhtaçlığı karşılanmıyor , karşılanmadığı üzere insanların kendilerini kendi başlarına müdafaaları bekleniyor. Bu inançsız ortamda bilhassa Eric ve Dylan sağlıklı bir bağ geliştirip ilişkisellik gereksinimlerinden da yoksun kalıyorlar. Ve Amerikan toplumunun korkak ve çıkarcı hale getiren başta devlet ve onun oyuncağı medya en büyük kabahat payıda onların olmalıdır. Rastgele bir ülkedeki karışıklıktan faydalanmak için direk savaş açan , insan hayatının ve hürriyetinin ehemmiyetinden bir haber Amerikan yöneticileri. İnsan hayatının kıymetsiz olduğunu o kadar hoş empoze etmişler ki halklarına beşerler artık katliamlara olağan bir olay değerlendirmesi yapabiliyorlar. Ve silahı halklarına o denli hoş özendirtmişlerdir ki silah sahibi olmakla Amerikalı olmak eş paha manaya gelmiştir. Makro seviyede ki bu yaptırımlar mikro seviyede Columbine lisesinde olduğu üzere karşımıza çıkıyorlar.