Beyin tümöründe en sık görülen 7 belirti

Beyin tümörü, beynin kendi dokusunda yer alan hücrelerin farklılaşarak denetimsiz bir biçimde çoğalmasıyla ya da bedenin farklı bir yerinde var olan kanser hücrelerinin kan sirkülasyonu yoluyla beyne ulaşarak bu bölgeye yayılmasıyla oluşan bir hastalıktır. Beyin tümörünün beyne ilişkin hücrelerin denetimsiz bir formda çoğalmasıyla oluştuğunu anlatan Anadolu Sıhhat Merkezi Beyin ve Hudut Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Selçuk Göçmen, “Kanser hücreleri, sağlıklı hücrelerden çok daha uzun yaşar. Bu hücrelerin çoğalmasıyla oluşan hücre yığını, tümör olarak isimlendirilir. Bunun yanı sıra bedende var olan pek çok kanser tipi de beyne metastaz yapabilir. Farklı bir deyişle bedenin farklı bir bölgesinde olan kanser tipi de vakit içinde kan sirkülasyonuna karışarak beyne ulaşabilir. Bu da beyin tümörü oluşumuna yol açabilir” dedi.

Beyin tümörü beyaz ırkta daha çok görülüyor 

Günümüzde beyin tümörünün neden olduğunun tam olarak anlaşılamadığını söyleyen Beyin ve Hudut Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Selçuk Göçmen, “Ancak genetiğin ya da farklı bir deyişle aile hikayesinin, kimi beyin tümörleri ile direkt olarak bağı olduğu bilinmektedir. Beyin tümörü oluşumunu tetikleyen kimi risk faktörleri bulunur. Irk, bu risk faktörlerinin başında gelir. Beyin tümörü, beyaz ırkta daha yaygın görülür. Yaş da beyin tümörü ile alakalıdır. Beyin tümörü çabucak her yaşta görülse de 10 yaşın altındaki çocuklarda ve 70 yaşın üzerindeki yetişkinlerde daha sık görülür. Bunların yanı sıra, radyasyona maruz kalmak, kimi hormonlar ve kimyasallar da beyin tümörü oluşumunda risk faktörüdür” formunda konuştu. 

Beyin tümörü büyüdükçe baş içerisindeki basıncı arttırıyor

Beyni dış etkenlerden koruyan kafatasının, anatomik açıdan genişlemeye uygun yapıda olmadığını hatırlatan Prof. Dr. Selçuk Göçmen, “Hastalık ilk oluşmaya başladığı devirde lezyon halindedir fakat beyin tümörleri evreleri ilerledikçe kafatasının sert yapısından ötürü tümör, beyne direkt olarak baskı yapmaya başlar. Sinsi bir biçimde büyümesini sürdüren beyin tümörü, bu periyoda kadar çoğunlukla bir semptoma yol açmaz lakin tümör büyüdükçe beyin dokusu üzerindeki baskı ve baş içi basınç artar. Tümörün yerleştiği bölgeye nazaran beyin işlevleri etkilenir ve böylece beyin tümörleri belirtileri ortaya çıkar” dedi.

Beyin tümöründe en sık görülen 7 belirti

Prof. Dr. Selçuk Göçmen, beyin tümörü olaylarında sık görülen 7 belirtiyi şöyle sıraladı: 

Baş ağrısı

Tümörün büyüyerek baş içi basıncını artırması ile birlikte birinci oluşan belirti baş ağrısıdır. Beyin tümörüne bağlı olarak oluşan baş ağrısı şikâyeti son derece şiddetlidir ve kişi ağrı kesici ilaç kullanmasına karşın baş ağrısı azalmaz. Beyin tümörü büyüdükçe ağrının sıklığı ve şiddeti artar. Baş ağrısı şikâyeti gece saatlerinde şiddetlenir ve kişi sabah uyandığında da baş ağrısı şikâyeti olur. Eğilmek, öksürmek üzere baş içi basıncın artmasına yol açan hareketler, baş ağrısının şiddetlenmesine yol açar.

Bulantı ve kusma

Beyin tümörü varlığında baş ağrısına eşlik eden mide bulantısı ve kusma şikâyeti görülür. Çoğunlukla sabah saatlerinde gerçekleşen kusmaya hıçkırık da eşlik edebilir.

Uyuşukluk

Tümörün boyutuna bağlı olarak uyuşukluk gelişir. Beyin dokusu üzerinde artan baskıya bağlı olarak gelişen bu durumda kişinin uyku gereksinimi artar bilhassa çocuklarda kusma ile baş ağrısında azalma gözlemlenebilir.

Görme ve konuşma bozuklukları

Çift görme, formların kayması, görüşün dalgalanması, bulanık görme, görüş kaybı üzere pek çok görme bozukluğunun yanı sıra tümöre bağlı olarak şahısta lisanın dönmemesi, sözleri hatırlayamama, söylem sorunları, peltek konuşma, konuşulanları anlamama üzere konuşma bozuklukları gelişebilir.

Nöbet

Beyin dokusunun baskı altında kalmasına bağlı olarak beyin işlevlerinde bozulmalar yaşanır. Kol ve bacaklarda seğirme ya da tüm bedenin titremesi üzere belirtilerin yanı sıra kısa vadeli şuur kaybı da oluşabilir.

İstikrar sorunları

Beyinde tümör varlığında kişi istikrarını kurmakta zorlanabilir. Ayağa kalkmak ve yürümek üzere temel marifetleri yapmak güçleşebilir.

Kişilik değişimi

Tümörün yerleştiği bölgeye nazaran hastada kişilik değişimleri görülebilir. Olağanda çok sakin olan biri hırçın ve öfkeli birine dönüşebilir. Şuur değişimi ve unutkanlık yaygın olarak görülebilir.

Tümörün büsbütün çıkarılması tedavide epeyce değerli

Beyin tümörü teşhisinde kişinin hikayesinin son derece kıymetli olduğunun altını çizen Prof. Dr. Selçuk Göçmen, “Hekim, kişinin anamnezini aldıktan sonra nörolojik muayene ile hastayı kıymetlendirir akabinde BT, MR üzere radyolojik görüntüleme metotları ile teşhis netleştirilir. Radyolojik görüntülemeler ile tümör varlığı gözlenir, boyutu ve yerleşimi hakkında bilgi sahibi olunur. Kimi hadiselerde tanını netleştirilmesi için beyin biyopsisi yapılması gerekebilir. Tanını netleştirilmesinin akabinde tedavi süreci belirlenir. İyi huylu tümörlerin cerrahi prosedürlerle çıkarılması temeldir. Berbat huylu tümörlerde ise cerrahi girişim sonrasında tedavi süreci, radyoterapi ve kemoterapi ile desteklenir. Bilhassa âlâ huylu ve makus huylu tümörlerde tümörün cerrahi olarak büsbütün çıkarılması tedavide değerli. Günümüzde hibrit ameliyathanelerde, en az riskle başarılı cerrahiler yapılabiliyor” açıklamasında bulundu.

Hibya Haber Ajansı