Burun estetiği nedir? Burun estetiği kimlere yapılabilir? Burun estetiği maliyeti nedir?

Burun estetiği, ya da öbür ismiyle rinoplasti, burun biçimini değiştirmek maksadıyla yapılan cerrahi operasyonlara verilen isimdir. Burun estetiği yaptırmanın nedenleri ortasında bir yaralanmadaki deformitelerin onarılması, yahut doğum kusurunun düzeltilmesi için burnun fizikî görünümünü değiştirmek ya da birtakım teneffüs zahmetlerinin güzelleştirerek, nefes almayı kolaylaştırmak bulunuyor. Burun estetiği nedir? Burun estetiği kimlere yapılabilir? Burun estetiği maliyeti nedir?

BURUN ESTETİĞİ FORMÜLLERİ NELERDİR?

Açık rinoplastide burun delikleri ortasından küçük bir kesi açılır ve bu kesi sayesinde cerrahın görüş açısı genişletilir. Çoklukla burundaki form bozukluğu ileri seviyede olan yahut daha evvelden farklı bir burun estetiği operasyonu geçirmiş olan bireylerde açık rinoplasti tekniği tercih edilir. Açık tekniğin en büyük avantajı görüş açısının daha geniş olmasıdır. Lakin güzelleşme süreci daha uzundur ve operasyon sonrasında oluşan ödem, morluk üzere sıkıntılar daha büyük boyutludur.

Bir öteki teknik olan kapalı rinoplastide ise yapılan kesi burun delikleri içerisinde kalacak biçimde ayarlanır. Cerrahın görüş alanı azdır ancak güzelleşme mühleti daha kısadır ve operasyon sonrasında burunda dikiş izi kalmaz. Kapalı rinoplasti tekniği ekseriyetle daha küçük boyuttaki hal bozukluklarının düzeltilmesinde tercih edilir.

Yalnızca küçük dokunuşlar gerektiren kolay rinoplasti operasyonlarında cerrahın tercihine nazaran lokal anestezi uygulanabilir. Ameliyat ortalama olarak 2 saat sürerken ameliyat öncesi hazırlıklar ve ameliyat sonrasında yapılan uygulamalar ve müşahede müddetleri ile birlikte bir rinoplasti operasyonu çoklukla 1 gününüzü alır.

Bazı olaylarda hem teneffüs zahmetleri hem de fizikî görünüm rinoplasti seçeneğinin tercih edilmesinin ardındaki nedenler ortasında yer alabilir.

BURNUN YAPISI NASILDIR?

Burun üst kısmı kemikten ve alt kısmı kıkırdaktan meydana gelen, deri ile kaplı bir yapıya sahiptir. Teneffüs sistemi içinde değerli bir yere sahiptir.

BURUN ESTETİĞİ MALİYETİ NASIL BELİRLENİR?

Burun estetiği fiyatını en çok etkileyen faktörlerin başında tabibin ne kadar tecrübeli olduğu gelmektedir. Fiyatlandırma bunun yanı sıra hastane seçimi, kullanılan materyal ve grup sarfiyatları üzere kalemleri de içermektedir.

BURUN ESTETİĞİ NEDEN UYGULANIR?

Nazoplasti, rinoplasti üzere isimlerle de isimlendirilen burun estetiği, estetik operasyonlar içerisinde en sık uygulananlardandır. Burun estetiği, burunda doğumsal olarak var olan, sonradan oluşan yahut travmalara bağlı olarak ortaya çıkmış olan hal bozukluklarının giderilmesi maksadıyla yapılır. Hal bozukluğu, birtakım durumlarda sırf görsel açıdan rahatsızlık vermesi sebebiyle düzeltilirken birçok bireyde teneffüs bozukluğu üzere sorunlara yol açması nedeniyle de düzeltilmesi gerekli olabilir.

Hangi nedenden ötürü estetik operasyon uygulanacak olursa olsun, burun estetiğinde öncelikli gaye, burundaki teneffüs yolunun operasyon sonunda en uygun biçimde çalışabilir hale getirilmesidir. Operasyon esnasında burnun yine şekillendirilmesi (rekonstrüksiyon), form bozukluklarının giderilmesi yahut bir kısmının halinin değiştirilmesi süreçlerinden biri yahut birkaçı uygulanabilir.

Rinoplasti uygulaması düşünen şahıslarda burun dokularının estetik operasyona uygun olup olmadığı kesinlikle cerrah tarafından yapılacak olan muayene esnasında denetim edilmelidir. En ufak bir müdahalenin epey besbelli sonuçlar doğurması nedeniyle burun estetiğine ait ameliyatlar kesinlikle alanında uzman bir cerrah tarafından yapılmalıdır.

Erkeklerde de bayanlarda da uygulanabilen burun estetiği, komplike bir operasyondur. Beklenen sonucun tam olarak elde edilmesi 6 ila 12 ay aralığında bir süreç gerektirir. Bu süreç burundaki operasyonun büyüklüğüne, burundaki dokuların yapısına yahut sorunun ciddiyetine nazaran değişkenlik gösterir. Ameliyat sonrasında hastaların bir kısmında tam olarak istenilen biçimin elde edilebilmesi için küçük düzeltme uygulamaları gerekli olabilir.

KOMPLİKASYON GELİŞEBİLİR Mİ?

Her ameliyatta olan kanama riski rinoplastide daha önemli olabilir. Bilhassa burun tıkanıklığını gidermek için burun içerisinde estetik dışı süreçler de yapılacaksa ki gerekli ise kesinlikle yapılması gerekir, istenmeyen bir kanama olması ihtimali artar. Burun içerisinde orta büyüklükte damarları barındıran bir organdır. Ancak bu cins kanamalar ekseriyetle tehlikeli boyutlara varmazlar ve kolay tamponlar ile durdurulabilir. Ameliyattan sonra nefes yollarınızda sineşi denilen yapışıklıklar gelişebilir ve bunlar nefes almanızı ameliyat öncesine nazaran daha güç hale getirebilir. Bunun tedavisi ekseriyetle kolaydır fakat ikinci bir cerrahi müdahale gerekebilir.

Çok az olarak burnun ortasını oluşturan “septum” denilen yapıda delik oluşabilir. Bu ekseriyetle bir sorun oluşturmaz lakin nadiren nefes alırken ses çıkmasına sebep olabilir. Tedavisi zordur ve yine ameliyat olmak gerekir.

Enfeksiyon burunda neredeyse olmaz denilebilir. Kanlanması çok güçlü olan bu organ iltihaba karşı çok dirençlidir. Bu ameliyattan sonra enfeksiyon gelişirse tıp literatürüne girebilirsiniz.

Ama bu ameliyat sonrası estetik problemler, deformiteler yaşarsanız ya da burun biçiminizi beğenmezseniz kimse şaşırmayacaktır. Dolayısı ile bu ameliyatın en sık komplikasyonu estetiktir.