Çarpıntı, Kalp Ritim Bozuklukları, Ablasyon, Pil

ÇARPINTIM VAR, NE YAPMALIYIM ?

Çarpıntı insan yaşantısında çok sık görülen bir sıhhat yakınmasıdır. Sıklıkla kaygı, kaybı bozuklukları ve gerilim durumlarında hissedilir ve kalp hastalığının göstergesi değildir. En yeterlisi bir uzmana danışarak çarpıntının kalp hastalığı ile alakalı olup olmadığını öğrenmektir.

KALP RİTİM BOZUKLUKLARI NELERDİR ?

Kalp aşikâr sürat aralığında nizamlı çalışan bir organımızdır. Kalp atımlarının hızlanması, yavaşlaması, düzensizleşmesi ve bunlara çarpıntı yakınmasının eşlik etmesi durumunda kalp ritim bozukluğu var olabilir. Bu türlü bir durumda uzmana danışmak gerekebilir.

KALP RİTİM BOZUKLUKLARININ TEŞHİSİ NASIL KONULUR ?

Kalp ritim bozukluğu teşhisi için doktorunuz sizinle konuşup yakınmalarınız hakkında bilgi alacaktır. Akabinde kalp grafisi (EKG) ve öbür kalp tetkikleri ile (EKO, HOLTER gibi) teşhisi koymaya çalışacaktır. Teşhis koymak bazen çok kolay olmasına rağmen, kimi durumlarda hakikat teşhis için tekrarlayan tetkikler ve elektrofizylojik çalışma ( EPS) denilen girişimsel sürece gerek olabilir.

ELEKTROFİZYOLOJİK ÇALIŞMA (EPS) NEDİR ?

Çarpıntı, bayılma üzere yakınmaların teşhisinde bazen bu sürece gerek duyulur. Süreç ekseriyetle kasık damarları aracılığı ile kalbe ilerletilen özel ince kablolarla, kalbin elektrik aktivitesini tespit etmek aslına dayanır. Bu sayede varsa çarpıntı yapan nedenler yahut bayılmaya neden olan nedenler ortaya çıkarılır. Süreç birkaç saat hastanede yatmayı gerektiren ve mahallî uyuşturma ile yapılan bir süreçtir. Benzetmek gerekirse kalp damarlarındaki darlığı tespit etmek için yapılan koroner anjiyografi süreci üzeredir.

KALP RİTİM BOZUKLUKLARININ TEDAVİSİ NASIL YAPILIR?

Kalp içinde ritim bozukluğuna neden olan odakların yakılarak yahut dondurularak tedavi edilmesi süreci, yani ablasyon yahut kalp pilleri, şok veren özel kalp pillerin takılması üzere girişimsel teknikler ile tedavi yapılabilmektedir.

ABLASYON NEDİR ?

Ablasyon üstte anlatılan elektrofizyolojik çalışmanın devamı niteliğinde bir süreçtir. Tekrar kasık damarları kullanılarak kalbe ilerletilen özel ince kablolar aracılığı ile sorunlu bölge milimetrik çaplarda yakılır yahut dondurulur. Böylelikle sorun ortadan kaldırılmaya çalışılır. Ablasyon süreci de elektrofizyoloji çalışma üzere bir süreçtir. Bazen ritim bozukluğunun tabiatı gereği süreç biraz uzun sürebilir. Bu durumda hastayı rahatlatmak için sakinleştirici ilaçlar kullanılır.

KALP PİLLER, ŞOK VEREN KALP PİLLERİ, ÜÇ KABLOLU KALP PİLLERİ NEDİR?

Kalp pilleri bilhassa düşük kalp suratı ve bayılma ile seyreden birtakım ritim bozukluklarının tedavisinde kullanılmaktadırlar. Üç kablolu kalp pilleri ise kalp yetmezliği olan kimi hastalarda tedaviye yardımcı olmak emeliyle kullanılır. Bütün kalp pillerinde süreç, mahallî uyuşturma ve sakinleştirici ilaçlar eşliğinde köprücük kemiği altından pil kablolarının kalbe ve pilin kendisinin ise bu bölgede cilt altına yerleştirilmesinden ibarettir.