Çocukla doğru iletişim dili kullanmak önemli

Her birey üzere çocuklar da potansiyelini gerçekleştirmek, kendini bir biçimde dışa vurmak, etrafındakiler tarafından anlaşılmak ve kabul gördüğünü hissetmek ister. Çocukların doğal merakı, keşfetme isteği, kendini çeşitli taraflarla yansıtma gereksinimi bazen ortak ömür kurallarını zorlayabilir ve bu da irtibat istikrarını bozabilir. BÜMED MEÇ Okulları Moda Yerleşkesi Okul Müdürü Aslı Çelik Karabıyık  “Bunların yanı sıra çocuğunuzun içinden geçtiği yaş periyot özelliklerinden ötürü çocuğunuz güç hisler, öfke patlamaları yaşarken ebeveyn olarak kendimizi çaresiz de hissedebiliriz. Hatta bazen çocukların güvenliğini tehdit ettiği için ebeveynler olarak korktuğumuz, öfkelendiğimiz ve hislerimizi denetim etmekte zorlandığımız durumlar da olabilir” diyor ve ekliyor “Bu durumlarla başa çıkmak için çocuklarımıza yaklaşım ve üslup tekliflerini bu yazıda bulabilirsiniz. Lakin her bahiste olduğu üzere ilgilerin çok öznel olduğunu ve bu teklifleri değerlendirirken aile özelinizdeki süzgeçten geçirmenizi isteriz”

Çocuklarımızla yanlışsız ve sağlıklı irtibat kurmanın birinci adımı onlarla ilişki kurmaktır. Tüm hislerini; sevincini, öfkesini, kırgınlığını hissettiğimizi çocuğa hissettirmemiz çok kıymetlidir. Ağlayan çocuğa odana git, sakinleştikten sonra konuşalım üzere cümleler kurmak zihinlerinde yanlızca “iyi bir çocuk” olduğum vakit sevilirim hissini oluşturabilir. Münasebetiyle içinde bulunduğu durumu yönetemeyen çocuk için öncelikle “çok öfkeli hissediyorsun” üzere his yansıtması yapılarak onu anladığımızı hissettirmeliyiz. Anlaşılmadığını hisseden çocuk daha da hırçınlaşabilir.

Öncelikle bağlantıda ve özdeğerlendirmede olumlamanın tesirli olduğu bilimsel gerçeğinden yola çıkarak odağınızı çocuğunuzun olumlu davranışına vermek olumsuz davranışların düzenlemesine yardımcı olabilir. Örneğin ‘odanı toplamadan dışarı çıkamayız’ yerine ‘odanı topladıktan sonra dışarı çıkabiliriz’ diyebiliriz. 

Ortak hayat kuralları ve prensipleri birlikte belirenmelidir

Ortak hayat kurallarını ve prensipleri birlikte belirlemek değerlidir. Örneğin ekran kullanım mühleti konusunda hudutları zorlayan çocuğunuzla ilişki kurup, hissini anladıktan ve onu dinledikten sonra “Ekran kullanım mühletinin pek çok kere uzadığını görüyorum. Bu bahiste zorlandığını düşünüyorum. Sence ne yapmalıyız?” sözü karşılıklı diyaloğa açık olduğumuzu bununla birlikte ekran kullanım mühleti ile ilgili kurallarımız olduğunu açıklar. Çocuğumuzun sakinleştiğine ve artık bizi duyabileceğine emin olduktan sonra ona öğretmek istediklerimizi öğretmek için tüm bu yaşananları güzel birer fırsat olarak kıymetlendirebiliriz. Tüm bunları yaparken en başta davranışa odaklanmak yerine gereksinime odaklanmalıyız. Bu davranışı ‘neden yaptı ve aslında neye muhtaçlığı vardı’ sorularını sorabiliriz.Sorun yaşadığımız durumlara yaratıcı ve oyuncu biçimde yaklaşmak, mizah lisanı kullanmak ekseriyetle çocukları şaşırttığı için içinde bulundukları duruma dikkat vermelerini sağlayacaktır. Çocukların sert ve kesin hayırları kabul etmeleri ekseriyetle zordur ve tepkisel yaklaşabilirler. Bunun yerine şartlı evet yolunu tercih edebiliriz. Yani “Evet sana bir kıssa daha okumayı isterim lakin bunu yarın akşam yapabiliriz.”

Tüm bu süreçte ebeveynliğin ve alaka yaratmanın tek taraflı bir durum olmadığını hatırlamak, olumsuz durumlarla karşılaştığımızda genel yargılara varmadan durumsal değerlendirmeler yapmak ve  ilgimizi geliştirmek için her vakit fırsatımız olacağını kabul etmek yapan ve tahlil odaklı olacaktır.

Hibya Haber Ajansı