Çocuklarda Böbrek Şişmesi

Anne karnında yapılan ultrasonografide en çok saptanan patolojilerden biri de böbreğin şişmesidir (hidronefroz). Birçok vakit doğum sonrasında kaybolur. Doğum sonrasında devam etmesi durumunda ileri tetkik koşuldur. Hidronefrozun en kıymetli cerrahi nedeni böbrek ile idrar yolu birleşim noktasında darlık olarak nitelendirilebilecek olan üreteropelvik bileşke darlığıdır.

Üreteropelvik bileşke darlığı böbrek ile idrar yolu ortasında idrarın geçişini zorlaştıracak bir meseledir. Üreteropelvik bileşke darlığı cerrahi olarak düzeltilmez ise, böbreğin büyüklüğü gitgide artar, böbrek dokusu kalınlığı da gitgide azalır. Bir mühlet sonra böbrek içi idrar dolu bir kese halini alır ve işlevin tümüyle yitirir. Bazen de bu böbreğin iltihaplanması dolayısı ile, çocuğun hayatını tehdit edici nitelikte böbrek enfeksiyonları ve apseleri ortaya çıkabilir.

Doğum sonrası devam eden hidronefroz için çeşitli radyolojik ve sintigrafik tetkikler yapılır. Bu tetkikler ile üreteropelvik bileşke darlığı olup olmadığı ve bunun derecesi saptanır. Bu nedenle yakından takibi gereklidir.

Ekseriyetle doğumdan sonra önemli bir yakınma oluşturmaz. Bazen aile yahut takip eden tabip tarafından yumuşak bir karın kitlesi olarak hissedilebilir. Tanısı ultrasonografi ile konur. Ultrasonda idrar torbası ve idrar yolu olağanken şişmiş ve duvarı incelmiş böbrek görülür. Sintigrafik yöntemerle böbreğin işlevi kıymetlendirilir.

Tedavi Ekseriyetle üriner ultrasonda saptanan hidronefrozun derecesine, sintigra de saptanan böbrek hasarına, üriner enfeksiyon varlığına ve hidronefrozun tek yahut çift taraflı olmasına nazaran tedavi planlanır. Şayet böbrek şişmesi şiddetleniyorsa, böbrekte fonksiyon kaybı varsa, idrar yolu enfeksiyonu ve/veya taş oluşumu varsa cerrahi tedavi kararı alınır.

Üreteropelvik bileşke darlığı tanısı konduktan sonra ameliyat planlanması yapılır. Ameliyatta böbreğin idrar yolu ile birleştiği noktadaki dar kısım çıkarılıp böbrek ve idrar yolu birbirine dikilir.