Çocuklarda Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu

Dikkat eksikliği ve çok hareketlilik çocuklar ortasında en sık görülen davranış sorunlarıdır. Dikkat eksikliği zekâ ile alakalı bir durum değildir. Çocuklarda başlayıp erişkinliğe kadar devam edebilmektedir. Ekseriyetle erkek çocuklarda daha sık görülmektedir. Okul yıllarının başlangıcıyla çocuklardaki bu özellikler daha çok barizleşir. Çocuğun Okuldaki öğretmenlerinden sık sık ikazlar alması ile aile fark etmeye başlar. Bu özellikler yerinde duramama, kıpır kıpır olma, dikkatini bir alanda uzun müddet odaklayamaması ve konsantre olamama biçiminde ortaya çıkar. Anne baba ile tartışmaya girebilir, ödev yaparken kapı çalsa fırlayıp gidebilir, daima etrafla ilgilenebilirler. Bütün bunlara dürtüsellikte eklenebilir. Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu çoklukla birlikte görülmektedir. Ancak birtakım durumlarda dikkat eksikliği hiperaktiviteye nazaran daha çok barizleşir. Yahut tam zıddı daha hareketli hiperaktif olup kızılay escort
dikkati vakit zaman daha güzel olabilmektedir. Yahut birtakım durumlarda bu iki bozuklukta geri planda kalıp daha çok dürtü bozukluğu ortaya çıkabilir. Dürtü denetimi olmayan çocuklar ne istediğini bilemez ve o an ne istiyorsa düşünmeden onu yapmak ister. Örneğin birileri konuşurken çabucak ortaya girer ve çok konuşurlar bir soru sorulduğunda da daha sorunun tamamı gelmeden çabucak yanıt veremeye çalışırlar. Dürtüsel bir çocuk beklemez, durmaz, düşünmez. İstediği o an neyse anında yapacaktır. Sonradan pişman olacağı bir şeyi bildikleri halde kendilerini alıkoyamazlar ve yaparlar.

Birtakım çocuklarda hareketlilik daha az görülebilmektedir. Ama her şeyden çabuk sıkılma, dikkatini devam ettirememe, eşyaları ödevleri unutma, dikkatsizce daima yanlışlar yapma, soruları yanlış okuma, öğretmeni dinlememe, seslendiğinizde duymama, hiçbir işi sonuna kadar tamamlayamama yahut ders yaparken kısa bir mühlet eryaman escort
sonra bütün dikkati kaybetme üzere özelliklerden kimileri var ise dikkat eksikliğinin ön planda olduğunu söyle biliriz. Çoklukla bu çocuklar imtihanlarda çok kolay kusurlar yapabilirler. Bazen de imtihan sırasında soruları okumadan çabucak yapmak için yanlış cevaplamaktadırlar. Çok sıkıldıkları için imtihanın bitmesini beklemeden kâğıtlarını teslim edebilirler. Mesken ödevlerini yaparken de yanlarında kesinlikle birilerini isterler tek başlarına yapmakta zorlanırlar yahut yapmak istemezler. Kesinlikle burada bilmeniz gereken bir şey vardır. Bu çocuklar öğrenmede zorluk çektiklerini ve öbür arkadaşlarından geride olduklarının farkındadırlar. Bu sebepten ötürü da kendilerini yetersiz hissedebilmektedirler. Ödevlerden kaçınmak isteği ders yapmak istememesinin sebebi de bunlardan kaynaklanmaktadır.

Hiperaktif çocukların okul sıkıntıları sık olarak karşımıza çıkabilir. Hatta okul problemlerinin bir sonraki boyutu okuldan atılmaya kadar gidebilmektedir. Zekasının uygun olduğu ama ders muvaffakiyetinin çok demetevler escort
düşük olduğu çocuklar görebilmekteyiz. Bazen bunun sebebi çok hareketlilik ve dikkat eksikliğinden kaynaklanabilmektedir. Bunu fark edip gerçek bir tedavi uygulanırsa o çocukların kısa bir müddet sonra ders muvaffakiyetinin arttığı görülebilmektedir.

Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu tanısı bir uzman tarafından konması gereklidir. Zira yanlış teşhis koyulursa bu çocuğun problemleri ileride daha çok artacaktır. Buna kesinlikle dikkat edilmesi gerekmektedir. Bu belirtilerin kendi ortasında şiddet derecesi vardır bunlar hafif dereceli, orta dereceli ve ağır dereceli olarak sınıflandırabiliriz. Bu tanıyı koyarken de çocuğun fonksiyonellik durumuna bakılarak birebir vakitte okulda öğretmenlerle görüşülerek, aileden hikaye alınarak ve gerekirse birtakım testler yapıldıktan sonra sonuçlandırılmalıdır. Ve bir yönerge belirlenip anne ve babayla iş birliği yapılarak uygun bir tedaviye başlanılır.

Çoklukla bu durumlar anne ve babalar tarafından geç fark edilir. Ve tedaviye geç getirebilmektedirler. Ne kadar erken fark edilip tedaviye başlanırsa okul hayatında da bu durumla daha kolay baş edilebilinir. Bu durumun tedavi edilmesi yahut edilmemesi çocuğun bütün hayatı açısından onu etkiyebilecek ve bütün hayatını değiştirebilecek kadar değerlidir. Şayet tedavi edilmezse ergenlik devrinde de ortaya çıkabilmektedir. Eğitim ve iş hayatında yaşadığı birçok problemler, kayıplar, evlilik ve bağ sorunları, trafik kazaları, davranım bozuklukları, unsur bağımlılıkları, artan cürüm oranları en sık görülenlerdendir.