Çocuklarda EMDR

EMDR Nedir?

EMDR, göz hareketleri ile beynin sağ ve sol lobunun uyarılması ve bu uyarılma ile kişinin travmatik anılara duyarsızlaştırılmasını sağlayan bir psikoterapi tekniğidir. Günümüzde artık yalnızca travmatik anıların hafifletilmesinde değil birçok farklı semptomun tedavisinde de kullanılmaktadır. Etkililiği bilimsel araştırmalar ile de kanıtlanmış olan EMDR, günümüzde hem yetişkinlerde hem de çocuklarda sıklıkla kullanılan bir psikoterapi yaklaşımı haline gelmiştir.

Çocuklarda EMDR Uygulaması

Çocukların travmatik tecrübelerini yetişkinlerin travmatik tecrübeleri ile karşılaştırdığımızda çok farklı olduklarını görürüz. Zira çocuk dünyayı yeni öğrenmeye başladığı için bir olayın onu nasıl etkilemesi gerektiğini de gözlemleyerek öğrenmektedir. Çocuk yalnızca deneyimleyerek değil gözlemleyerek de çeşitli travmalara maruz kalabilmektedir. Süratli bir bilişsel gelişim sürecinde olan çocuklar, etraflarında gördükleri uyaranların birçoklarını zihinlerine kaydetmektedir. Maruz kaldıkları şiddet kadar televizyonda izledikleri şiddet içeren ögeler de onları travmatize edebilmektedir. Çocuk yaşadığı olayın, maruz kaldığı durumun tesirinde kalarak buna karşı çeşitli hisler ve niyetler geliştirir. Bu his ve niyetlerin dışavurumu da elbette davranışlar ile olur. “Çocuğum neden bu türlü davranıyor?” sorusunun karşılığı aslında bu his ve niyetlerin anlaşılması, bu his ve kanıları meydana getiren travmatik tecrübenin incelenmesi ile ortaya çıkmaktadır. Çocuk travmatik tecrübe sonrasında kendisini söz edemeyebilir. Bu travmatik tecrübenin tesirleri ileriki yaşlarda ortaya çıkabilmektedir. Çocukların direkt ya da dolaylı olarak deneyimlediği travmatize edici olaylar, davranış ve duygudurum bozuklukları başta olmak üzere çeşitli semptomlara neden olmaktadır Bu semptomların giderilmesi için EMDR, öncelikle bu semptomların kaynağı olan geçmiş tecrübelere odaklanmaktadır.

Çocuklara EMDR Uygulanabilir mi?

EMDR çabucak hemen her yaş kümesindeki bireye rahatlıkla uygulanabilmektedir. Elbette ki yetişkinlere yapılan uygulama ile çocuklara yapılan uygulama ortasında farklılıklar olacaktır. Fakat araştırmalar, EMDR’ın çocuklarda var olan semptomların çözümlenmesinde de tesirli olan bir teknik olduğunu öne sürmektedir. Çocuklara eğlenceli gelen bir teknik olduğu için uygulama süreci verimli olmaktadır. Bu süreçte ailenin tedaviye dayanağı büyük kıymet taşımaktadır.

Çocuklara EMDR Uygulaması Nasıl Yapılır?

Çocuklarda çoklukla sağ ve sol dize ya da omuza sırasıyla dokunularak yapılır. Bu dokunuşlar ile çocuğun beyninin sağ ve sol lobuna çift taraflı ihtarım yapılmaktadır. Bu çift istikametli ikazım sayesinde çocuk travmatik tecrübesine karşı duyarsız hale gelmektedir. Bu teknik anının büsbütün zihinden silinmesi manasına gelmemektedir. Çocuğun bu anıya karşı duyarsızlaştırılması ve bu anıdan kaynaklanan semptomlarının kaybolması amaçlanmaktadır.

Çocuklarda Hangi Semptomlarda EMDR Uygulanır?

Çocuklarda EMDR bilhassa hastalıklar, kardeş kıskançlığı, doğum travması, yas, taciz, istismar üzere birçok travmatik tecrübenin tedavisinde kullanılmaktadır. Travma dışında çocuklarda görülen bağlanma problemleri, dikkat eksikliği, öğrenme bozukluğu, davranış bozuklukları, duygudurum bozuklukları, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu üzere birçok bozukluğun tedavisinde de uygulanan bir tekniktir.

Kimler Çocuklara EMDR Uygulayabilir?

Çocuğunuzun ruh sıhhati için EMDR terapisi aldığınız kişinin EMDR Türkiye Derneği’nde Çocuk EMDR Eğitimini tamamlamış bir uzman olmasına bilhassa dikkat etmelisiniz. Profesyonel olmayan bir müdahalenin çocuğunuzun ruh sıhhati üzerinde olumsuz tesirleri olmaması ismine buna dikkat etmeniz kıymet taşımaktadır. Çocuklara EMDR uygulaması yalnızca EMDR Türkiye Derneği’nin sertifikalı Çocuk EMDR eğitimini tamamlamış uzmanlar tarafından yapılabilmektedir.