COVID-19 bulaşma riskini azaltmak için bir hastanenin hava akımı simüle edildi

Dassault Systèmes, ağır bakım üniteleri, kafeteryalar ve başka alanlarda hava yoluyla bulaşan koronavirüs enfeksiyonu riskini azaltmak için Paris’teki Pitié-Salpêtrière AP-HP Hastanesi’ne yardım ediyor.

Isıtma, havalandırma ve klima sistemleri de dahil olmak üzere hastanenin mevcut güvenlik tedbirlerinin güzelleştirilmesi için hava akımı simülasyonları kullanılıyor.

Proje, sıhhat çalışanları, bina teknisyenleri, mimarlar ve simülasyon mühendislerinin güçlü iş birliği ile hayata geçiriliyor.

Dassault Systèmes Avrupa’nın en büyük üniversite hastaneleri sistemi AP-HP’nin bir kesimi olan Paris’teki Pitié-Salpêtrière Hastanesi’nin COVID-19 pandemisi sürecinde koronavirüs enfeksiyonu riskini hava akımı simülasyonu teknolojisini kullanarak değerlendirmesine yardımcı oluyor. AP-HP, hasta bakım ve çalışma ortamlarında bulaş riskini azaltmaya yönelik mevcut güvenlik tedbirlerini güçlendirmek için Dassault Systèmes’in 3B simülasyon sonuçlarına güveniyor.

Fransa Ekim 2020’de ikinci kere ulusal kapanma sürecine girdiğinde, Dassault Systèmes’in simülasyon mühendisleri hastane takımları ve Parisli mimar Arnaud Delloye ile bir iş birliğine gitti. Hastane, yapı çalışmaları başlamadan evvel ameliyat sonrası müşahade odasında yapılacak düzenlemeleri gözden geçirmek istedi. Bu sebeple odanın enfekte olan ve olmayan hastalar tarafından paylaşıldığı farklı senaryoların simülasyonu yapıldı. Mühendisler, enfekte olmayan hastalar ve işçinin virüse maruz kalma riskini proaktif olarak azaltmak için hastanenin mevcut güvenlik tedbirlerini tamamlayıcı fonksiyona sahip muhtemel tahlilleri inceledi.

Bu gayeyle Dassault Systèmes’in simülasyon yazılımı SIMULIA kullanılarak odadaki hava akımının yanı sıra damlacık birikintilerinin modellemesi ve tahlili gerçekleştirildi. Bu simülasyon, mimar Delloye’un daha evvel Paris’teki bir restoran için geliştirdiği hava akım sistemine benzeyen, her enfekte hastanın yatağının üzerinde bulunacak bir hava emici ‘egzoz fanı’ ile bir paravanın en uygun tahlil olduğunu belirlemelerini sağladı. Hastane takımının tıp ve mevcut alan konusundaki uzmanlığı ve Dassault Systèmes’in simülasyonu, bilimsel anlayış gayeli yeni bir yaklaşım geliştirilmesini sağladı.

Proje, Dassault Systèmes’in pandeminin başında başlattığı bedelsiz programının bir kesimi olarak hayata geçirildi. Bu program kapsamında daha evvel de Paris’teki bir öteki AP-HP hastanesi olan Bichat-Claude Bernard’a pandemi sürecinde travma kısmını yine düzenlemesi, hasta yataklarının yerleşim tertibinin güzelleştirilmesi, yüzey kirlenmelerinin anlaşılması ve hava filtreleme sistemlerinin eklenmesi üzere mevzularda takviye verildi. Her proje bir alanın aşikâr karakteristik özellikleri göz önünde bulundurularak, o bölgeye özel risk ve tahlillerin belirlenmesini hedefleyen bir yaklaşımın kesimi olarak ele alındı. Devam sürecindeki bu müşterek uğraşın bir kesimi olarak, Fransa’nın önde gelen mühendislik üniversitesi Ecole Polytechnique’in öğrencileri de projelere katkıda bulundu. Yakın gelecekte Dassault Systèmes iki AP-HP hastanesinin kafeteryaları için simülasyon gerçekleştirerek buralardaki virüs yayılma risklerini teşhis edeceği belirtildi. Böylelikle hastane çalışanı için mevcut kurallara ek olarak ne çeşit tedbirler alınabileceği istikametinde tavsiyeler geliştirileceği tabir edildi.

Bahisle ilgili açıklama yapan Dassault Systèmes Ömür Bilimi Sanayisi Lider Yardımcısı Claire Biot, “Bu virüsün sıhhat sistemi ve vatandaşlar üzerindeki tesirini en aza indirmeye yardım etmek için proaktif bir yaklaşım sergilemeyi sürdürmeliyiz” dedi. Biot kelamlarına şöyle devam etti: “Simülasyon hastaneler, bakım konutları ve özel emelli kliniklerde güvenliğin artırılması kadar, şimdi inşa edilmemiş hastanelerin kat planlarının en uygun halde düzenlenmesi için de kullanılabilir. Bu, iş birliği eser, tabiat ve hayatı uyumlu bir hale getirmek ve dünyayı daha uygun, inançlı ve sağlıklı bir yer haline getirme misyonumuzun bir modülü.”

Hibya Haber Ajansı