Covid tetikli kalp kası iltihabı: Miyokardit nedir

Virüsler başta olmak üzere bakteri, mantar, otoimmün hastalıklar ve farmakolojik casuslar, kalp kasının iltihaplanmasına neden olabilir.

Pfizer/BioNTech tarafından geliştirilen Covid-19 aşısı olan bireylerde az sayıda “kalp kası iltihabı” görüldüğünü açıklayan İsrail’de olayların incelendiği ve şimdi bir sonuca varılmadığı tabir edildi.

Ardından koronavirüs geçiren ve aşı olan vatandaşlar miyokardit nedir, belirtileri nelerdir üzere soruları araştırmaya başladı.

Pekala kalp kası iltihabı nedir? Miyokardit belirtileri nelerdir? Koronavirüs kalbe ziyan verir mi? İşte ayrıntılar..

MİYOKARDİT NEDİR?

Halk ortasında kalp kası olarak da bilinen miyokard, kalbin büyük bir kısmını oluşturur. Bu kas, bedende bulunan öteki çizgili kaslar üzere enfeksiyonlara bağlı olarak iltihaplanabilir.

Virüsler başta olmak üzere bakteri, mantar, otoimmün hastalıklar ve farmakolojik casuslar, kalp kasının iltihaplanmasına neden olabilir.

Tıpta miyokardit olarak tanımlanan bu durum çoğunlukla asemptomatik yani belirti vermeden seyretse de birtakım olaylarda kalp yetmezliğine ya da vefata neden olabilecek kadar önemli sonuçlar doğurabilir.

MİYOKARDİT BELİRTİLERİ

Hafif miyokardit hadiselerinde hastalık, çoğunlukla belirtiye yol açmasa da şiddetli olaylarda birtakım semptomlar görülebilir.

Bu belirtiler hastalığın nedenine nazaran farklılık gösterse de çoğunlukla bireyde göğüs ağrısı, olağandan farklı halde kalp atımı, istirahat ya da aktivite sırasında teneffüs sorunları, ayak yahut bacaklarda şişlik, (ödem) beden ve eklem ağrıları, hâlsizlik, ateş, boğaz ağrısı, ishal üzere semptomların görülmesine yol açar.

Tüm yaş kümelerinde görülebilen hastalık bilhassa çocuklarda, yüksek ateş, bayılma, cilt renginde değişiklik üzere semptomlara yol açabilir.

KORONAVİRÜS VE KALP

Covid-19 enfeksiyonu nedeniyle ile hayatını kaybedenlerin 2/3’ünde başta hipertansiyon olmak üzere kalp damar hastalıkları yahut diyabet saptanmıştır.

Öte yandan Miyokardit üzere ani kalp hasarı, Covid 19 olaylarının yaklaşık olarak %20’sinde meydana gelmektedir.

Hafif semptomları olan ve kalp kası işlevleri yavaşça bozulmuş hastalarda miyokardit çoklukla özel bir tedaviye gerek kalmadan resen düzelir. Lakin, olguların %30’unda dilate kardiyomiyopati denilen geri dönüşümsüz kalp kası hasarı gelişebilir.