Depresyon

 • Bireyde haftalarca ya da aylarca devam eden isteksizlik hali, hayattan zevk alamama,kendine inancın git gide azalması ve ağır ümitsizlik üzere negatif hisleri kapsayan bir his durum bozukluğudur..

 • Depresyonun tek bir nedeni yoktur. Ruhsal , Biyolojik ve Toplumsal faktörlerin her biri depresyona neden olabilir.

 • Depresyon ailesel yatkınlık gösteren bir bozukluktur.

 • Depresyon bir çok farklı cinste kendini kendisini gösterdiği üzere en çok Klinik Depresyon (Majör Depresif Bozukluk ) ve Distimik Bozukluk olarak 2 ana kategoride sınıflandırılır

 • Toplum içinde depresyonun genel olarak yaygınlığı % 3-5.8 ‘dir.

 • Depresyon sıklığı Bayanlarda Erkeklere oranla 2 kat fazla görülmektedir.

 • Yineleyici depresyon bayanlarda daha sıktır.

 • Depresyon belirtileri yaşla değişkenlik gösterir.

 • Yaşlılarda bedensel ve bilişsel belirtiler affektif belirtilere nazaran daha fazla izlenir.Depresif His durum sık gözlenir.

DEPRESYONA SEBEP OLAN ŞEYLER NELERDİR ?

 • Erken ebeveyn kaybı (YAS)

 • Husus ve Alkol berbata kullanımı

 • Anksiyete bozuklukları

 • Bayan olmak

 • Düşük sosyoekonomik seviye

 • Boşanma

 • İşsizlik

 • Daha evvelden depresyon geçirmiş olma

 • Kişilik yapısı

ÇOCUKLARDA DEPRESYON GÖRÜLÜR MÜ?

Yetişkinlerde olduğu üzere Çocuklarda da Depresyon görülebilen bir hastalıktır.Tedavi edilmemesi halinde süreç uzar ve erişkinliğe kadar sarfiyat .Çocukluktaki depresyon belirtileri erişkinlik devrindekinden farklılık gösterebilmektedir.

 • Okul Reddi

 • Hastalık Uydurma

 • Ebeveynlerini kaybetme tasası

 • Okul meseleleri biçiminde kendini gösterir.

Depresyonda Olduğumuz Vakitlerde Neler Yaparız?

 • Daima olarak üzgün hissetmek

 • Günlük aktivitelerde ilgi ve zevk kaybı

 • İştah değişiklikleri (Aşırı yeme, İştahsızlık)

 • Uykuya dalmada zorluk(Sık uyanma,Aşırı ahenge )

 • Daima yorgun hissetme

 • Konuşma ve hareketlerde yavaşlık

 • Bedelsiz ve Hatalı hissetme

 • Her yaş kümesinde dikkat kaybı

 • Kararsızlık

 • İntihar

Depresyon tanısı konulabilmesi için üstteki belirtilerin en az 2 hafta devam ediyor olması gerekir.

DEPRESYON TEDAVİSİ MÜMKÜN MÜ?

 • Depresyon tedavisi mümkün bir hastalıktır.

 • Depresyonda tedavide iş birliği yapan hastalarda tedavinin başarısı çabucak hemen kural üzeredir .

 • Olgular tedaviye yüksek oranda karşılık verir.

 • BDT; bireyler ortası münasebetlere yönelen psikoterapiler depresyonda fayda sağlar.

 • Hafif depresyonda psikoterapi öncelikli olarak seçilebilir.