Depresyon

Kişi kendisini daracık bir alana hapsolmuş, karanlık bir buluta gömülmüş üzere hisseder. Ömür gücü azaldığı için içinden hiç bir şey yapmak gelmez. O denli ki beynindeki saat durmuş, kendisi akıp giden vaktin dışında kalmış, terkedilmiş, unutulmuş olduğu kanısına varır. Uykusuzluk ve halsizlik sorunları bir tarafa, yatağa girdikten do…nra saatlerce debeleip, yatakta dönüp durur. Uykuya dalsa bile bölük pörçük uyku ile ekseriyetle gün ışımadan uyanır. Erken uyanma sonrası bir defa daha uykuya girmek neredeyse olanaksızdır. Uykusu sırasında da dinlendirici bir uyku yerine uyku ile uyanıklık ortasında çok sık kalır. DİKKATİ DAĞINIK OLDUĞUNDAN iş ve uğraşılarına odaklanma zorluğu yaşar. Hayat bağlığının az olması nedeniyle etkinliklerden zevk alamaz.Birisiyle konuşurken çoklukla kendi dünyasına dalıp sarfiyat. Dikkatini konuşulan bahse vermeye çalışsa da pek başarılı olamaz. Son günlerde olur olmaz şeyler için ağlamaya başlamıştı. İçinde hiç geçmeyen bir masumiyet ve bitkinlik, yorgunluk duygusu yaşar. Terkedilmişlik ve önemsenmeme ile unutulmuşluk hisleri ağır halde hissedilir. Geçmişini bir filim şeridi üzere gözden geçirdiğinde ağır pişmanlık duygusu yaşar. Bazen mevt bir kurtuluş üzere görünüyor olsa da, lakin çocukları, eşi ya da öteki sevdikleri aklına geldiğinde ürperti ve endişeler yaşar. Kimi bireylerin zorlaması ve baskısı ile sonunda, ruhsal takviye almayı kabul edebilir. Uzman şahıslarla görüşme sırasında hayli sakindir. Anlatımları sırasında etkilendiği bir durum ile (Ör. intihar planlarından ve çocuklarının annesiz – babasız kalmalarından duyduğu endişeden kelam ederken) ağlayabilir. Depresyon teşhisini yadırgamadan kabul eder ve tekliflere, yönergelere uymaya çalışacağını, bu his bozukluğundan kurtulmak istediğini lisana getirir. Tedavi ve takviye tekniklerine katılma, kabul etme konusunda kendisini zorlar.

Depresyon çağımızda en sık rastlanan ruhsal bozukluklardan birisidir. Üstte depresyon ile ilgili olarak belirttiklerim bireye öznel ve şahsına mahsus birtakım nitelikleri vardır. Herkesin depresyonu birebir nedenlerle ortaya çıkmadığı üzere birebir özellikleri de göstermez. Kiminde karamsarlık ve ümitsizlik, kiminde bıkkınlık, halsizlik, cinsel istek azalması – artması, genel bir ilgisizlik ve ömürden zevk alamama üzere hallerde yaşanabilir.. Kimileri uykusuzluk ve iştahsızlıktan yakınırken, bazen tam bilakis çok bir uyku ve tıkınırcasına yeme davranışı görülebilir. Bayanların depresyona girme mümkünlüğü erkeklerin depresyona girme muhtemelliğine nazaran iki kat daha fazladır. Her 100 erkekten 10 u ve her 100 bayandan 20 si ömrü boyunca en az bir defa depresyon geçiriyor. Lakin, ne formda olursa olsun depresyon toplumda en sık rastlanan ruhsal bozukluk olarak bilinir.
Depresyonun yaşı olmadığından her yaşta görülebiliyor. Bayanlarda en sık otuzbeş kırkbeş yaşları ortasında, erkeklerde ise kırkbeş altmışbeş yaşları ortasında ortaya çıkıyor. Her ne kadar ‘’bekarlık sultanlıktır’’ diye bilinse de depresyon riskinin en düşük olduğu küme evli erkekler. İkinci sırada evli bayanlar geliyor. Böylelikle evliliğin ve beraberinde tertipli bir cinsel ömür imkanının depresyona karşı gözetici bir zırh oluşturduğu görülüyor. Buna rağmen en riskli küme ise ayrılmış ya da boşanmış bayanlar.

İstatistiksel bilgilere bakıldığında en çarpıcı sonuçsa, kuşkusuz, depresyon oranlarının yıllar içinde gösterdiği büyük artıştır. Son otuz yılda toplumda depresyon görülme sıklığının onbeş ile yirmibeş kat ortasında arttığı belirtiliyor. Öteki enteresan bir gelişme de depresyonun bilhassa gençler ortasında giderek yaygınlaşıyor olmasıdır. Bu nedenle, kimi araştırmacılar, dünyanın ekonomik krizlerin de tetiğiyle melankoli çağına girmekte olduğunu ileri sürmekteler.

CİNSİYETE HAS FARKLILIKLAR

Bir genel kanı olarak bilindiği üzere, yapılan araştırmalar bayanların depresyon konusunda erkeklere nazaran daha açık kelamlı olduklarını gösteriyor. Bayanlar erkeklere oranla ekseriyetle hislerini kolay açığa vurabiliyor, yaşadıkları ezayı, kırılma ve darılmaları, etkilenmişliklerini lisana getirip yardım talebinde bulunuyorlar. Erkeklerse, ‘erkekliğe sığar mı – erkek adam ağlamaz’ üzere savunma sistemlerinin gerisinde kendisini haklı çıkaracak biçimde davranırlar. Manik depresif hislerini hüzün ve ümitsizliklerini gizlemeye, güçlü erkek imajından taviz vermemeye çalışırlar. Buna karşın depresyonun erkeklerde daha az rastlanmasını öteki nedenlerle açıklamak imkanlıdır.

DEPRESYONLA BEYİNDE NELER OLUYOR

Depresyon, ORTAYA ÇIKIŞI hangi nedene bağlı olursa olsun beyinde yaşanan bir his durum fırtınasıdır.. Depresyon giren bireyler üzerinde yapılan incelemeler, bu bireylerin beyinlerinde depresyon sırasında birtakım değişiklikler olduğunu ortaya koymaktadır.. En sık rastlanan bulgu, hudut hücreleri ortasındaki bağlantısı sağlayan kavşaklardaki tıkanıklıklar ve elektro manyetik sinyallerdeki aksaklıklardır. Ayrıyeten birtakım unsurların üretimindeki yahut karşı tarafa iletilmesindeki bir bozukluğun depresyona yol açabileceği de ileri sürülenler ortasındadır.

BİR HİS SARSINTISI OLAN DEPRESYON – İNTİHAR BAĞI

Depresyonun en KORKULAN ve en dramatik sonuçlarından birisi intihardır. Depresyon geçiren bireylerin yüzde onbeşi hayatlarını intiharla noktalıyorlar. Bu oran genel toplum ortalamasının yaklaşık yirmibeş katı. Bu bağlamda, depresyonda intihar teşebbüslerine yönelik tedbirlerin alınması, gözetici ve kollayıcı davranmak yaşamsal bir ehemmiyet taşıyor. Gelişmiş ülkelerde bu gayeyle kurulmuş intihar tedbire merkezleri bile var. Bu ve gibisi merkezlerin ülkemizde de ve kimi büyük kentlerde kurulma kademesinde olduğu söylense de bu evrede önemli adımların atıldığını söylemek mümkün değil.. Alınan öteki tedbirler ortasında, basındaki intiharı kışkırtıcı 3. sayfa yayınlarının denetlenmesi, yüksek bina ve köprüler üzere intihar için sık tercih edilen yerlerde tedbir alınması, ateşli silah, delici ve kesici cisimlerin ortada bulundurulmaması, konusunda birtakım kısıtlama ve önlemlerin uygulanması katkı sağlayıp önleyici olacaktır.

DEPRESYONUN NEDENLERİ

Bireyi depresyona sürükleyen nedenler nelerdir? Neden, ömür insanın gözüne çekilmesi sıkıntı ve zahmeti bir yük üzere görünmeye başlar? Her insanın başından birtakım olumsuz olaylar geçmiştir. Travma sayılacak bir olay, bir yakınının vefatı, ağır bir hastalık, evlilikle ilgili problemler, ayrılıklar, terk edilmeler, karşılıksız aşk, işsizlik üzere bir çok neden sıralanabilir. Bu ve gibisi sıkıntıların varlığı da üstteki soruları tam olarak yanıtlamıyor.Çünkü, bir çok kişi bu çeşit meselelerle karşılaşırken, sadece kimileri yerli direnci gösteremeyip depresyon geçiriyor. Bu da birtakım bireylerin depresyona yatkınlık ve yakınlık özelliğinde olduğunu ortaya koyuyor. Mevcut data ve bilgimize nazaran, depresyondaki en değerli yatkınlık etkeninin kalıtım olduğu biliniyor. Yapılan araştırmalar, depresyon geçiren şahısların akrabalarında da depresyonun sık görüldüğünü ortaya koymaktadır.

Öteki yandan, depresyona yatkın bireylerde kimi temel kişilik özellikleri dikkat çekiyor. Hayır diyememek, kimseyi incitmemeye, kırmamaya ihtimam göstermek, herkesi hoşnut etmeye çalışmak, çok verici, elde ettikleriyle yetinmeyen, gururlu, harikalığı aramak ve hoşgörülü olmak. Bunların çoklukla aşırı hassas, titiz, sorumluluk duygusu yüksek şahıslar olduğu söylenebilir. Kızgınlık ve öfkelerini ekseriyetle aşikâr etmezler, problemlerini içlerine atıp yükünü taşımayı yeğlerler. Ayrıyeten, depresyon ilaçlara ya da bedensel hastalıklara bağlı olarak da ortaya çıktığı biliniyor. Kimi antibiyotikler, tansiyon ilaçları, tüberküloz tedavisinde kullanılan kimi ilaçlar ve steroidler bu çeşit ilaçlar ortasında sayılabilir. Beyin kanamaları ve beyindeki damar tıkanıklıklarından sonra da sıklıkla depresyon ortaya çıkabilmektedir. Depresyona yol açabilen öteki hastalıklar kanser, şeker hastalığı, kalp hastalıkları, anemi ve tiroid bezi hastalıklarıdır. Böbrek yetmezliği nedeniyle diyalize giren hastalarda da depresyon sık rastlanan bir durumdur .
Sağlıklı ve Keyifli Günler Dileğimle…