Diş Klinikleri Covid-19 Bulaşma Riskini Azaltmak İçin Ne Yapar?

Koronavirüs salgınının ömrün her alanı etkiledi.Okullar kapatıldı, işyerleri kapatıldı ve işletmeler güvenlik protokollerini uygulamak zorunda kaldı. Tüm bu değişiklikler ortasında en büyük tesir sıhhat kesiminde oldu.

Sıhhat kurumları, hastalık bulaşma riskinin en yüksek olduğu yer olduğundan, hem hastaları hem de sıhhat işçisini korumak için gerekli tüm güvenlik önlemlerini uygulamak zorundadır.

COVID-19, SARS-CoV-2 virüsünün neden olduğu bir hastalıktır. Virüs, hasta bir kişinin teneffüs damlacıkları yoluyla bir bireyden başkasına yayılabilir. Enfekte bir kişi öksürdüğünde, hapşırdığında ve hatta konuştuğunda, damlacıklar havada asılı kalabilir ve hastayla direkt temasa geçen yahut 2 metre yakınında bulunan herkese bulaşabilir.

İddia edebileceğiniz üzere, bir hastanın açık ağzında çalışan diş klinikleri üzere ortamlarda COVID-19 bulaşma riski değerli ölçüde artar. Dişhekimleri kan yoluyla bulaşan hastalıkların bulaşmasını denetim etmede çok bilgili olsalar da hava yoluyla bulaşan hastalıkları denetim etmek bir biçimde keşfedilmemiş bir alandır. Bu nedenle, bu salgının yayılmasını sınırlamak için yeni tedbirler uygulamaya başlandı.

  1. Randevulardan Evvel Hastaların Taranması

Diş kliniklerinin yaptığı birinci şey, randevu ayarlamadan evvel hastaların aranmasıdır. Telefon görüşmesi sırasında hastalara sıhhat durumları, yakın vakitte soğuk algınlığı yahut grip gibisi enfeksiyon belirtileri gösterip göstermedikleri ve yakın vakitte yurt dışına seyahat edip etmedikleri sorulur. Kliniğe girdiklerinde uymaları gereken toplumsal uzaklık, maske takma gerekliliği ve hijyen protokolleri hakkında bilgilendirilirler.

  1. Hastayı Kliniğe Girmeye Hazırlama

Hasta geldiğinde, kliniğe girmeden evvel galoş giymeleri istenir. Eller için dezenfektan verilir ve ateş ölçümü yapılır.

  1. Hijyen ve Dezenfeksiyon Tedbirleri

COVID-19 semptomları gösteren hastalardan randevularını yine planlamaları istenir, fakat diş doktorları birtakım SARS-CoV-2 taşıyıcılarının büsbütün asemptomatik olabileceğini bildiğinden hijyeni sağlamak için katı tedbirler uygularlar. Bu tedbirler ortasında güçlendirilmiş el hijyeni, sistemli yüzey ve ekipman dezenfeksiyonu ve ferdî hami ekipman giyilmesi yer alır.

  1. Oral Aerosolleri ve Damlacıkları Azaltmak

Diş hekimliği ortamlarında bulaşma riskini daha da kötüleştiren şey, nizamlı aerosol kullanımının bu partiküllerin uzun müddet havada asılı kalmalarına neden olmasıdır. Aerosol ve damlacıkları azaltmak için diş klinikleri, daha büyük çaplı bir tükürük emici kullanır, havayı nizamlı olarak tahliye etmeye çalışır ve kontaminasyonu en aza indirmek yahut önlemek için lastik örtüler kullanır.

  1. Uygun Havalandırma

Rastgele bir damlacık havada saatlerce asılı kalabileceğinden, uygun havalandırma uygulamak en büyük gerekliliktir. Tüm hava yoluyla bulaşan hastalıkların bulaşmasını hakikat bir halde denetim etmek için, diş klinikleri HEPA teknolojisine sahip hava temizleyicileri kullanır, güçlü fanlar kurar, her hastadan sonra UV ışığı kullanarak ekipmanı dezenfekte eder ve antiviral dezenfektan spreyler kullanır. Mümkünse, negatif basınçlı odaları da kullanabilirler.