Doktor hatası: Malpraktis davası nedir

Sağlık çalışanının soruşturulması ve Malpraktis davalarından doğan tazminatın rücu edilmesine ait yönetmelik Resmi Gazetede yayımlandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Hekimlerimiz de yargıçlarımız üzere korunmuş, dünyada gibisi olmayan bir garantiye kavuşmuştur” dedi.

Malpraktis sözünü birinci defa duyan binlerce vatandaş, “malpraktis davası nedir” sorusuna cevap aramaya başladı.

Peki malpraktis nedir, malpraktis davası ne demek? İşte manası…

Malpraktis nedir

Genel olarak tıbbi malpraktis, en kolay manasıyla hekim yahut hastane yanılgısı olarak geçer.

Diğer bir deyişle doktorun tıbbi uygulama yanılgısı; hekimin yahut tıp merkezi, poliklinik, hastane vb. sıhhat kuruluşlarının bilgisizliği, deneyimsizliği yahut ilgisizliği nedeniyle yanlış teşhis, yanılgılı tedavi yahut eksik bakım hizmeti sonucunda hastanın ziyan görmesi olarak tanımlanabilir.

Tıbbi malpraktis (kötü tabip uygulaması) kavramı, Türk Tabipleri Birliği (TTB) Hekimlik Meslek Etiği Kuralları’nın 13. unsurunda genel olarak şu formda tanımlanmıştır:

“Bilgisizlik, deneyimsizlik ya da ilgisizlik nedeniyle bir hastanın ziyan görmesi “hekimliğin makûs uygulaması”

Malpraktis davaları

Malpraktis nedeniyle tazminat davası; hastalığın teşhisi, tedavisi ve hastanın bakımı kademelerinde tıbbi standartlara ters yapılan her türlü uygulamadan kaynaklanmaktadır.

Tıbbi malpraktis nedeni ile eser ya da vekalet mukavelesine dayanılan durumlarda misyonlu mahkeme “tüketici mahkemesi” olarak belirlenmiştir.

Buna nazaran;

  • Bağımsız çalışan hekimler aleyhine açılan maddi ve manevi tazminat davaları, tüketici mahkemesinde görülür.

  • Şirket, gerçek bireylerin işletici olduğu özel hastaneler ya da ismi ortaklık aleyhine açılacak maddi ve manevi tazminat davalarına bakmaya ise, tüketici mahkemeleri vazifelidir.

  • Kamu hastaneleri ya da sıhhat kuruluşları aleyhine açılan tıbbi malpraktis nedeni ile açılan maddi ve manevi tazminat davalarına bakmaya vazifeli olan mahkeme ise,“idare mahkemesi” olarak düzenlenir.

  • Tüm kamu hastaneleri, yani araştırma hastaneleri, devlet hastanesi, ruh ve hudut hastalıkları hastanesi gibi hastanelerde ortaya çıkan tıbbi malpraktis durumlarında, tam yargı davası olarak da tanımlanan maddi ve manevi tazminat davalarına bakmaya vazifesi ise, yönetim mahkemesine aittir.

  • Devlet üniversitesi ya da vakıf üniversitesi hastanelerinde meydana gelen hekim uygulama kusurları nedeni ile maddi ve manevi tazminat davalarına bakma misyonu ise, yönetim mahkemelerine aittir.

  • Aile sıhhati merkezi ya da misal niteliklere sahip olan kamu sıhhat kuruluşlarına karşı açılacak olan maddi ve manevi tazminat davalarına bakma vazifesi ise, yönetim mahkemesine aittir.