Duygusal Zekamızı Geliştirmek İstersek

Duygusal zekası yüksek bireylerin muvaffakiyetlerinin ve ömürden aldıkları doyumun yüksek olduğu bilimsel olarak bilinen bir gerçek. Hal böyleyken duygusal zekamızı geliştirmek dilek edeceğimiz bir durum oluyor. Nasıl beden kaslarımızı nizamlı çalışmayla geliştirebiliyorsak, duygusal zekamızı da muhakkak tekniklerle çalışarak geliştirmemiz mümkün.

Duygusal zekayı kısaca, kendimizi ve diğerlerini anlayabilmek; karşılaştığımız durumlarda bu anlayışı, kendimiz ve karşımızdaki kişi ortasında istikrar kurarak yönetebilmek biçiminde tanımlayabiliriz.

Birinci koşul olan ‘kendimizi anlamak’ kısmı için;

Ben kimim ? Ömürde hangi rollere sahibim ve bu roller beni nasıl etkiliyor antaya escort ?

Nelerden hoşlanırım ? Neler beni rahatsız eder ?

Hangi ortamlarda memnun olurum ? Hangilerinde kasvet duyarım ?

Bedellerim ve bunların hayatımdaki yeri nedir ?

Güçlü ve zayıf taraflarımın farkında mıyım ? Bunların ömrüme olan tesirleri neler ?

Yeteneklerimi ve ilgilerimi tanıyor muyum ? Bunların hakkını ne ölçüde veriyorum ?

His durumum nasıl ? Hangi durumlarda hangi hisleri yaşıyorum ? Bunun sonucunda davranışım ve sonuçları ne oluyor ?

Bu soruların karşılıklarına; odaklanıp düşünerek, araştırma ve müşahede yaparak, bu bahiste bize ayna olmaları için güvendiğimiz serik escort bayan şahısların fikrine başvurarak ulaşabiliriz.

Kendisini tanıyan, öz farkındalığı yüksek kişinin, kendisine yönelik sevgisi de şanlı olur. Kişi, kendini tanımayla birlikte hayattaki dezavantajlarını bir sonuca bağlar ve aşar. Bu farkındalık kabulü de beraberinde getirir ve yaşama karşı gösterilen dirençler kırılır; böylelikle hayat kolaylaşır. Kişi, kendini tanımayla birlikte güçlü yanlarını ön plana çıkarır ve ömür durumları içerisinde kendisini avantajlı hale getirmeyi bilir.

Kişi birinci olarak saygıyı kendisinde tadar ve akabinde bunu diğerlerine karşı da uygular. Zira ‘kendi olma’nın değerini anlamıştır. Diğerlerine da kendileri olmaları için fırsat side escort bayan tanır.

İkinci kademede diğerlerini anlamak için;

Beşerlerle iç içe olmaya gereksinimimiz vardır. Toplumsal ömürde onlarla sıkça irtibat kurarak, onları dinleyerek, insanların niyet, his ve davranış hallerini (nerede-niçin-nasıl ) gözleyerek, onların ilgi ve yeteneklerinin farkında olarak diğerlerini tanır ve bizim dışımızda da farklı tercihlerin ve omurların olabileceğine açık hale geliriz.

Bu da bizim kendimiz ve diğerlerinin hayatları ortasında istikrar kurmamızı ve onlara hürmet göstermemizi destekleyerek, duygusal zekamızı besler.

Karşımızdaki kişiyi anlamayı destekleyecek davranışlardan birisi de empati kurmaktır. Empatide kendimize, ‘sen olsan ne hissederdin ?’ diye sorarız. Verdiğimiz yanıt, karşımızdakine davranış biçimimizde belirleyici olur. Bunu sıklıkla uyguladığımızda empati yeteneğimiz artar ve otomatik hale geçer.

Tabi ki bütün bu değişim ve gelişim süreci vakit ister. Eski davranış kalıplarımızı bir anda öylece bırakamayız. Pratik yaptıkça yeni davranışlarımız kişiliğimiz haline gelir ve duygusal zekamızın bize kazandırdığı parlak sonuçları yaşamaya başlarız.