Enneagram

Enneagram, dokuz temel kişilik modeli üzerinden açıklamalar sunan bir yaklaşımdır. Doğunun kadim ideolojisi ve batının bilimsel yaklaşımı ile harmanlandığında bizim için yol gösterici bilgiler sunar. Pekala ne işe fayda bu bilgiler?

Kişinin kendini tanımasına

Kişinin kendini anlamasına

Kişinin ailesini, etrafını, çocuğunu, eşini… daha güzel tanıması ve anlayabilmesine

Alaka kurarken daha kapsayıcı bir bakış açısı geliştirmesine

İş seçimi, çalışma usulü, başarılı olacağı alan üzere seçimleri daha şuurlu yapabilmesine

Potansiyellerini ve zaaflarını bilmesine..

Üzere pek çok alanda fonksiyonel olabilir. Lakin ‘dünyayı dokuz kişilik modeline nazaran indirgemiş’ biçiminde düşünülmemelidir. Zira sadece dokuz model yoktur. Kanatlar, alt tipler, sistemler, rahat gerilim noktası, duygu-düşünce-fizik merkezi vs derken epey ayrıntı bilgi içerir. Örneğin tip2 olan biri bir başka tip 2 ile tıpkı özellikleri sergilemeyebilir. Baskın olan kanat ya da yüklü olan alt tipi, tip 2nin hangi evresinde olduğu vs üzere bilgiler dönemlidir.

Bu modele nazaran genel olarak tipleri ele aldığımızda şunlar söylenebilir:

Tİp1: Kusursuzluğu arayan mizaç tipinin mottosu “her şey kusursuz olmalı”dır.

Bu yüzden eksikler onu rahatsız eder ve bir çok şeyi yadırgamasına neden olur.

Sağlıklı olan Tip1: mükemmeliyetçi yanı ile gayret eder, sorumluluklarının şuurundadır

Mümkün Patolojisi: Obsesif kompulsif bozukluk

Tip2: Hisleri hissetme odaklı tip2 nin mottosu: “sevelim sevilelim” dir

Bu yüzden herkesle güzel muahedeye çalışır ve fedakarlığın dozajını aştığını fark etmeyebilir

Sağlıklı Tip2: herkesle düzgün anlaşamayabileceğini kabul eder ve yardımseverliğin dozajını ayarlar

Mümkün Patolojisi: Borderline kişilik örüntüsüdür

Tip3: Hayran olunacak kendilik imajına sahip tip3 ün mottosu: “herkes beni sevsin” dir

Bu yüzden hırslıdır ve dikkat çekmekten hoşlanır.

Sağlıklı tip3 : rekabetçi yanını sırf ön plana çıkmak için kullanmaz, muvaffakiyetlerini hoş kanalize edebilir.

Mümkün Patoloji: Narsizm- histeridir.

Tip4: Duygu-düşüncenin Manasını arayan tip4 ün mottosu “hepimiz kendine hasız” dır.

Hayli özgün ve yaratıcı olabilen tip4, kendini toplum içinde yalnızlaşmış hissedebilir

Sağlıklı Tİp4: Arayışını hoş işlerle manalı hale getirebilir

Mümkün Patoloji: Depresyondur

Tip5: Bilginin manasına ulaşmaya çalışan Tip5in mottosu:”her şey bilgidir”

Araştırmacı yanı epey ön planda olan bu tip periyot devir gerçek dünyadan kopabilir

Sağlıklı tip5: sevdiği alanda uzmanlaşarak başarılı işler yapabilir

Muhtemel Patolojisi: Anti toplumsallıktır

Tİp6: Stabilite ve dinginlik arayan tip6 nün mottosu “kimseye güvenilmezdir”

Garantici olarak bilinen bu tipin, muteber dünyada yaşıyor olduğu algısını taşıması kolay değildir

Sağlıklı Tip 6: Kaygılarının farkında olup onları denetim edebilir

Muhtemel Patolojisi: Anksiyete bozuklukları- Paranoid-şizoid tir.

Tip7: Keşfetmenin hazzını arayan tip7 nin mottosu: “hayat harekettedir”

Meraklı, maceracı yanı baskın olan tip7nin ayaklarının yere basması düzgün olabilir

Sağlıklı tip 7: Merak ve keşiflerin seyrine kendini kaptırmaz lakin onlardan da vazgeçmez

Muhtemel Patolojisi: Mani (bipolar)

Tıp 8: Mutlak güç arayan bu tipin mottosu “Her şey benim istediğim üzere olsun” dur

Baskın karakter yapısında olduğu için etrafındaki insanları pasifize etmeye çalıştığını farketmeyebilir

Sağlıklı tip 8: baskın yanlarını fark edip korumacılık, hudut koymak vb üzere uysallaştırabilir

Muhtemel Patoloji: Dürtü denetim bozukluğu-narsizm

Tip 9: Konfor arayışında olan tip 9 un mottosu “dünyaya rahat etmeye geldik” bir

Konforuna epey düşkün olduğundan üşengeç yanları ağır basabilir.

Sağlıklı tip: Çatışma sevmez, barışçıldır, kendi harekete geçirecek yanlar bulur

Mümkün Patoloji : Pasif agresifliktir.