Erdoğan itiraf etti! Hekimlerden yetkililere çağrı: Cezai işlem uygulamaya çağırıyoruz

Doktorlar, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın kabine toplantısının akabinde yaptığı “özel hastanelerin Covid-19 hastalarından ağır bakım ve aşılama hizmeti için ek fiyat talep ettiği” istikametindeki açıklamasını ‘itiraf’ olarak kıymetlendirdi.

Doktorlar “Yurttaşlarımızı, bu cinsten uygulamalara karşı haklarını aramak için Toplumsal Güvenlik Kurumu vilayet müdürlükleri şahıs ödemeleri kısmına itiraz dilekçesi vermeye, SGK’yi SUT kararlarına uymayan, pandemi müddetince Covid-19 hastalarından teşhis, tedavi ve hastaneye yatış, ağır bakım sürecinde informel fiyat alan hastaneleri tespit etmek ve sıhhat hizmeti satın alım sözleşmesi/protokolünü iptal ederek ve cezai süreç uygulamaya, Sıhhat Bakanlığı ve öteki kamu otoritelerini ise ihlallere ısrarla devam eden hastaneleri kamulaştırmaya çağırıyoruz” dediler.

Dr. Ergün Demir ve Dr. Güray Kılıç, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamasında “Özel hastanelerde ağır bakım ve aşı hizmetlerinden ötürü fiyat talep edildiğine dair şikayetler alıyoruz. Hukuken bu hizmetler için vatandaşlarımızdan hiçbir fiyat talep edilemez. Ağır bakım ve aşı hizmetleri sebebiyle ek fiyat talebiyle karşılaşan vatandaşlarımız bu durumu Sıhhat Bakanlığımıza ve Toplumsal Güvenlik Kurumumuza bildirirlerse aktifleri hakkında gereken süreçlerin derhal yapılacağını” söylediğini anımsatarak “Pandemi devrinde sıhhat hizmetlerinin piyasanın yırtıcı şartlarına nasıl terk edildiğini, vatandaşlar can sıkıntısına düşmüş iken özel hastane işverenlerinin kar hırsı için gözü döndüğünü, vatandaşa yapılan Covıd-19 aşıları için otelcilik hizmeti ismi altında ek fiyat aldıklarını kamuoyu öğrenmiş oldu” dediler.

SGK GÖZ YUMUYOR

Toplumsal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) bu husustaki suiistimallerle uğraş etmek için özel hastanelere yönelik kontrol çalışmaları yapmadığı, bilakis göz yumduğunun anlaşıldığını belirten Demir ve Kılıç, şöyle devam etti:

Özel hastanelerin Covid-19 hastalarından gerek ağır bakım sürecinde gerekse yataklı servislerde her türlü işlem/girişim/tetkik/tahlil için fahiş fiyatlar talep ettiklerini kamuoyu ile paylaşmamız ve yapılan SUT değişiklikleri ile hiçbir sıhhat kuruluşunun pandemi mühletince Covid-19 hastalarından ek fiyat alamayacağını açıklayarak yurttaşlarımızı bu cinsten uygulamalara karşı haklarını aramak için hazırladığımız örnek itiraz dilekçesinin SGK Vilayet müdürlüğü şahıs ödemeleri kısmına verilmesini önerdik.

Toplumsal Güvenlik Kurumunu ise yasal düzenlemelere alışılmamış olarak pandemi devrinde Covid-19 hastalarından her türlü etik ve ahlaki yaklaşımı bir kenara bırakıp, ölçüsüz fiyat talep ederek vatandaşı mağdur eden ve ömür hakkını tehdit eden hastaneleri denetlemeye çağırdık. Artık mızrak çuvala sığmıyor. Bilhassa İstanbul başta olmak üzere birçok vilayette olumlu olay ve buna bağlı olarak mevt sayılarının arttığı, ağır bakım servislerinde yer bulunamadığı, ağır bakımda yatması gereken birçok hastanın acillerde ya da servislerde ağır bakım yataklarının “boşalması” için bekletildiği bu periyotta maalesef özel hastane işverenleri salgını fırsata dönüştürme uğraşı içine girdikleri uzunca bir müddettir kamuoyunun gündeminde olup Cumhurbaşkanı bile artık kâfi demiştir. Tekrar hatırlatıyoruz, özel ve kamu sıhhat hizmet sunucuları tarafından Covid-19 hastalarından hiçbir isim altında ek fiyat alınamaz. Sıkıntı durumdaki vatandaşı çaresizlik içinde yalnız başına bırakmak kabul edilemez. Sıhhat piyasanın yırtıcı şartlarına terk edilemez!