Evlilik Çatışması ve Çözüm Yolları

Bayan: Bu akşam dışarı çıkalım mı?

Erkek: Daha 15 gün evvel dışarı gittik, kusura bakma lakin yorgunum.Hem o denli her gün her gün annenlere gidemeyiz..

Bayan: Anlayıp dinlemeden yeniden mevzuyu annemlere getirdin ya aşk olsun sana.Nedir bu

annemlerle alıp veremediğin,anlamadım.

Erkek: Ne olacak,bizi rahat bırakmaları dışında bir şey istemiyorum. ….

bu tıp diyologların karar sürdüğü evliliklerin bitmesi kaçınılmazdır.

Pekala “Evlilik Çatışması ve Tahlil Yolları” nelerdir? Sağlıklı ve memnun ailelerde bile vakit zaman

çatışmalar yaşanabilir. Her evlilik içerisinde çatışma, tartışma ve akabinde tahlil bulma

süreci,her bağlantının tabiatında yer almaktadır ve bir olağan bir durumdur.Fakat; sıhhatsiz aileler

çatışma çözümleme marifetlerini geliştirememişlerdir.Sağlıksız aile yapısına sahip olan aileler

krizleri fırsata çeviremeyip çatışmalarını çözümleyememektedir. Sağlıklı evliliklerde en kıymetli

faktör evliliklerinde tartışma ve çatışma yaşamıyor olmaları değil, yaşadıkları tartışmaları

tahlile bağlayabilmeleri ve çatışmalarını çözebilecek hünere sahip olmalarıdır. Aksi takdirde

aile içerisinde daima tartışmaların ve çözülemeyen çatışmaların birikmesi, ailenin vakitle

evliliklerinde bağın azalmasına ve evliliklerinden aldıkları doyumu yitirirmesine sebep olarak;

şahıslarda gerilim faktörünü yükselterek, aile ve evlilik işlevlerinde bozulmalara yol açar.

Çatışmalı bir evlilik hayatı, bireylerin birbirlerine olan bağlılıkları ve inançlarını azaltırken;

depresyon, anksiyete bozuklukları, unsur kullanımı, cinsel sorunlar üzere bireyleri etkileyerek

pek çok sorunun sebebi olabileceği üzere, çocuklarda ve ergenlerde davranış sorunları de

oluşturmaktadır.Halbu ki yaşanan sorunlar ve çatışma durumları, meseleleri aşarak alakayı

geliştirebilmek emeliyle olumlu tarafta kullanılabilir. Uzun periyodik beraberlikler, çatışmayan çiftler

değil; çatışmaları çözme maharetine sahip olan çiftlerin bir sonucudur.

Kısır Döngü Karı Koca Ortasında Geçen Örnek Diyalogunda Farkettiniz Mi?

Eşlerden biri kendini eleştiriliyor olarak algılar. Kullanılan lisan ve anlaşılmadan kurulan bağlantıdan

ötürü savunucu bir üslûp benimsendi.Karşı taraf kendisini eleştiriliyor ve yargılanıyor olarak

algılar.O da savunucu bir karşılık veriyor.Savunucu bağlantı sürdükçe çatışmanın düzeyi de artar.

Eşlerden birisi eleştirildiğini düşünse ve bundan rahatsız olsa bile kendisini eşinin yerine koyarak

yanıt verdiğinde kısır döngü sona erer. Çiftin ortasında bağlantıda sen lisanı ve ben lisanının kıymetinin

anlaşıldığı bir diyalog olmuştur.

Bu Tartışma Kalıplarını Siz de Kullanıyor musunuz?

• Sen zati daima bu türlü yapıyorsun. .

• Daima senin dediğin oluyor..

• Daima bildiğini okuyorsun..

• Seni son sefer uyarıyorum..

• Bu meskenin reisi kim? Sen mi ben mi?

• Her vakit kendini haklı zannediyorsun. .

Evlilik Çatışmalarıyla Başa Çıkabilmek İçin Sahip Olunması Gereken Hünerler Nelerdir?

Bağlarda çiftlerin yaşadıkları sorun ve çatışmaları nasıl sonlandırdıkları da kıymetli bir

mevzudur. Tartışmaların sonlanma biçimleri, çiftin sorunu çözülmüş olarak algılamalarını ya da

sorunu uzun müddet taşımalarını belirler. Şayet ilginizde yaşadığınız tartışmalar;

Boyun Eğme – Pes Etmek: Taraflardan birinin oburunun fikirleriniistemeden kabul etmesi.

Vazgeçme: Hiçbir uzlaşmaya varamadan çatışmanın tahlilsiz olarak ortada

bırakılması.Problemin tahlilsiz bir biçimde terk edilmesi.

Geri çekilme ve susma:Tartışmaktan kaçınma yahut tartışmayı yarım bırakma (susmak ve 1

dinlememe gibi). Bitiyorsa çoklukla sorunun çözülememesi manasına gelir.

Lakin;

Açık İrtibat: Çoğunlukla çiftler tartışırken aslında birbirlerinin ne dediğini tam olarak

dinlemiyorlar. Zihinleri birbirlerinin ne dediğini anlamaya çalışmak yerine, karşısındaki susunca

kendisinin ne diyeceğini düşünmekle meşgul olabiliyor. Tartışma esnasında birbirlerinin fikirlerini

çürütmeleri gerektiği ya da her tartışmadan birinin galip çıkması gerektiği ön yargısıyla hareket

ediyor olabilirler. Açık bağlantıda değerli olan konular şunlardır:

•Zihin okumaya çalışmamak; eşinizin fikirlerini söz edebilmesi için onu can kulağıyla dinleyin.

•Tartışma esnasında olumlu tutumunu korumak; suçlama ve tenkitten uzak durmaya çalışın.

•Aynı fikirde olunmasa bile karşısındakinin neden bu türlü düşünüyor olabileceğini anlamaya

çalışmak; mevzuya bir de onun gözünden bakabilmelisiniz.

•Aynı fikirde olunmasa bile karşısındakinin fikirlerine hürmet göstermeye çaba edin.

Olumsuz Niyetleri Denetim Edebilmek: Tartışma esnasında eşler temel husustan uzaklaşarak

birbirlerinin yetersizliklerine ve zayıf istikametlerine odaklanırlarsa tartışma gitgide daha acı verici ve

rahatsız edici bir hâl alır. Bu sebeple eşlerin birbirleri hakkındaki kanılarını denetim etmeyi

öğrenmeleri gerekir. Ayrıyeten kanıları olumsuz da olsa en olumlu yoldan söz etmeyi

seçmeleri, bağın sıhhati açısından kıymetlidir.

Affedicilik: Her evlilikte, yaşanan çatışmalar hasebiyle vakit zaman eşler ortasında incinmişlik

ve kırgınlık hisleri meydana gelebilir. Şayet eşler hislerinin yerine birbirlerine duydukları

bağlılığı yerleştirirlerse bu, münasebetlerini güçlü fiyat ve birbirlerini affetmelerini kolaylaştırır. Çatışma

durumları anlayış ve affedicilikle çözümlenemediği takdirde, alakada karşılıklı sevgi bağının

gelişmesi mümkün olamaz. Yaşanan tüm olaylar, vakitle geride kalır. Onları zihinde yaşatarak

sürdürmek ise kişinin tercihidir. Bağın olumlu taraflarına ve içinde bulunulan ana odaklanmak,

her vakit için daha sağlıklı bir yoldur.

Sorun Çözme Marifeti: Çiftler, sorunlarına eleştirel bir usulde yaklaşır ve “sen ve ben

birbirimize karşı” yaklaşımını benimsemeyerek birbirlerini destekleyici bir alaka geliştirebilmişler

ise sorunlarına “takım ruhu” ile yaklaşırlar. Aslında tüm tartışmalarda her iki tarafın da ortak bir

muhtaçlığı da budur: karşısındaki bireye kendisini tam olarak söz edebildiğini ve karşısındaki

tarafından anlaşıldığını hissedebilmek. Burada kıymetli olan “sen-ben” çekişmesinden

vazgeçerek “biz” olabilmeyi başarmak ve tartışmanın sonunda ortak sonuca ulaşabilmektir.

Unutmayınız; Sorunsuz evlilik yoktur. Evliliklerinde sorunlarını muvaffakiyetle çözebilen yahut

sorun çözme hünerini geliştirmeye muhtaçlığı olan çiftler vardır.