Evlilik ve Sadakatsizlik

Çağımızda, pek çok alanda olduğu üzere aile yapımızda da birçok değişim ve dönüşüm olmuştur. Milenyum çağı hayatımıza pek çok kaos ve karmaşa getirmiştir. Ailenin yapısı, işleyişi ve cinsiyet rollerini değişmiştir. Kimi aileler bu duruma ahenk sağlamış, kimileriyse klasik aile yapılarını bozmak istemeyip değişime direnmiştir.

Aile hukuku gereği eşler, birbirine âlâ günde makus günde bir ömür bir ortada yaşamayı, toplumun kabul ettiği kızılay escort halde memnun aile ortamında memnun çocuklar yetiştirip jenerasyonun devamını sağlamaya çalışır. Aldatma ise eşlerden biri ya da her ikisinin birden evlilik dışı bir partnerle bâtın bir ilgi yürütmesi manasına gelir. Daha açık bir biçimde aldatmayı bir bağlantı içerisindeyken taraflardan birinin ya da her ikisinin bir öbür kişi ile duygusal veya cinsel bağlantı kurması halinde tanımlayabiliriz.

Pekala sadakatsizliğe uğrayan bireyler neler hisseder?
maltepe escort – Kişinin kendine olan hürmeti azalabilir.
– ‘Artık tıpkı kişi olamam, eskisi üzere değilim’ fikirleri olabilir.
– ‘Ben ne yanılgı yaptım da bunlar benim başıma geldi?’ üzere suçluluk hisleri hissedebilir. Partnerinin aldatmasını yalnızca kendisinin yanılgısı üzere görebilir.
– Aldatılan kişinin öteki beşerlerle olan bağı kopabilir ya da azalabilir.
– Aldatan eşe, aldattığı şahsa ve kendine öfke ofise gelen escort duyabilir.
– Yetersizlik duygusu, ümitsizlik ve çökkünlük hissedebilir.

– Evliliğini devam ettirmek yahut bitirmek konusunda kararsızlık yaşayabilir.

– Varsa çocuklarının bu durumdan nasıl etkileneceği, çocukların gelecekte bu durumdan nasıl etkileneceği konusunda telaş yaşayabilirler.

– Bağlantıyı sürdürebilmek konusunda başarısızlık hissedebilir.

Sadakatsizlik sonucunda birtakım çiftler boşanmaya karar verirken kimileri evliliklerini devam ettirmektedir. Bu kararı alırken birçok etken göz önünde bulundurulur. Her iki durumda da ruhsal dayanak almak gerekir. Evliliğe devam eden çiftler evliliklerini her iki taraf açısından daha memnun sürdürebilmek için, ayrılan çiftler de yeni hayatlarına ahenk sağlayabilmek, yaşadığı durumun tesirlerini değiştirebilmek için hususla ilgili çalışan ruh sıhhati uzmanlarına başvurabilir.