Hipnoz

Hipnoz; konsantrasyon ve odaklanmanın en üst seviyede olduğu trans halidir. Seanslarda bakış, kelam yada objelerle oluşturulan hipnoz özel bir şuur durumudur. Hipnoz sırasında kişi dış uyaranlara kendini kapatırken hipnoz yapan kişinin telkinlerine kendi isteği ile odaklanır.

Gündelik hayatta da hipnotik şuur durumuna zaten girdiğimiz anlar vardır. Tıpkı TV’de ilgimizi çok çeken bir programı yada ilgimizi vakti ve yeri unutarak izlemek üzere,. Bu durumlarda dış uyaranlara kendimizi kapatır, o mevzuya odaklanırız.

HİPNOTERAPİ NEDİR?

Hipnoz yalnızca bir tekniktir. Kişiyi trans haline sokma durumudur. Hipnoterapi bu trans durumunda terapi yapmaktır. Bu terapiyi yapabilmek içinde yalnızca hipnozu bilmek yetmez, insanın kişilik örgütlenmesini, şuur, bilinçdışını, his zincirini, gelen anılarla ne yapılması gerektiğini, travmatik anılar geldiğinde müdahale etmeyi,. de bilmek gerekir.

Hipnoz sayesinde kendine odaklanmış zihin ile kişinin bilinçdışına çok daha kolay ulaşırız. Günlük ömürde fark etmediği ya da unuttuğunu sandığı aslında onun için kıymetli olan yaşamsal olayları fark etmesi daha kolay olabilir.

HİPNOZ UYKU HALİ MİDİR?

Hipnoz uyku hali değildir, dikkat ve algının çok arttığı ve kişinin kendine yöneldiği zihinsel bir durumdur. EEG ile ölçülen beyin dalgaları değerlendirildiğinde insanın zihninden dört temel zihin dalgaları vardır.

Beta dalgaları: (14Hz-30Hz) Tam uyanıklık ve farkındalık halidir

Alfa dalgaları: (8Hz-14Hz) Gevşemiş, rahat, lakin uyanık. Hafif hipnoz hali

Teta dalgaları: (4Hz-8Hz) Uykulu, uyuşuk ve derin hipnoz hali (uykunun birinci aşamasıdır)

Delta dalgaları: (0,5Hz-4 Hz) Derin uyku halinde görülür.

KİŞİ İSTEMEDEN YADA FARKINDA OLMADAN HİPNOZA SOKULABİLİR Mİ?

Hayır, mümkün değil. Kişinin hipnoza girmesi için istekli olması gerekir.

HİPNOZDA ŞAHSA HER ŞEY KABUL ETTİRİLEBİLİR, HER SIR SÖYLETİLEBİLİR Mİ?

Hayır. Hipnozdaki bireye her şeyi kabul ettirmek, istemediği sırları söyletmek mümkün değildir. Kişinin kişilik yapısı, bedel yargıları, ömür tecrübesi buna manidir. Hipnozda zihnin şuurlu olan kısmı hipnoz tecrübesinde yaşananları kıymetlendirir, yargılar.

HİPNOZ OLMAK İÇİN GEREKENLER

  • Odaklanabilmek

  • Hayal gücü

  • Hipnoz olmayı ve telkin almayı istemek

Kişi dikkatini toplamada ne kadar yetkinse, hayal gücü ne kadar gelişmişse ve istekli ise hipnoz olması o kadar kolaydır.

HERKES HİPNOZ OLABİLİR Mİ?

Çocuklar hipnoza çok yatkındır. Birinci beş yıl çocuklar doğal hipnozdadır, gündelik ömürde söylenen herşey bilinçdışına rahatlıkla ulaşır. Hipnoza yatkınlığın en fazla olduğu periyot 6-10 yaşlarıdır. Toplumun %’de 10-15’inde hipnoza yatkınlık yoktur, hipnoza giremezler. Toplumun %’de 70-80’ininde hipnoza orta seviye yatkınlık varken, %’de 10-15’inde yüksek seviye yatkınlık vardır.

Birtakım kişilik özelliklerine sahip olanlar hipnoza giremez. Paranoid bozukluğu, şizofreni hastalığı olanların hipnoza girmesi zordur, esasen bu durumda olanlara hipnoz uygulanması da yanlışsız değildir. Obsesif kompulsif bozukluğu olanların, denetimci kişilik yapısı olanların hipnoza yatkınlığı düşüktür.