İkiz Ebeveyni Olmak

Biriyle İlgilenirken Başkasına Haksızlık Ettiğini Düşünen İkiz Ebeveynleri

İkiz bebekler anne karnından itibaren tıpkı dünyayı paylaşan farklı bireylerdir. Anne karnında bile birisi daha sakinken oburu daha hareketli olabilir. İkiz olmak hem değişik bir durum hem de başka bir bağdır. Ancak bu bağ birbirlerinin eşi oldukları manasına gelmez. Farklı bireyler olduğunu ebeveynlerinin ve onların hayatındaki öteki bireylerin hatırlayarak ona nazaran davranması gerekmektedir.

Her iki bebeğe de eşit davranıyor olmak onların kişiselleşme gayretinin önünde büyük bir mahzur olmaktadır.

Zira onların da öteki kardeşler üzere farklı vakitlerde farklı gereksinimleri olabilir. Ebeveyn olarak onları bir bütünün iki modülü olarak görmek kendi kişiliklerini oluşturma serüveninde olumsuz tesir yaratacaktır.

Bizi öteki bireylerden ayıran en kıymetli özelliklerimizden birisi ismimizdir. Bu nedenle ikizlerin bireyselleşmesindeki birinci adım onlara genel tanımlar ya da sıfatlar ile hitap etmek yerine isimlerini kullanmaktır. Sevecen gözüktüklerini düşünerek onlara birebir kıyafetleri giydirmek, benzeri saç modelleri yapmak öbür insanların onları birbirinden ayırmasını zorlaştıracağı için ikinci büyük adım onların farklı bireyler olduğunu kabul edip kıyafetlerini de farklı giydirmektir.

Uzmanların genel görüşü ikizlerin farklı sınıflarda eğitim almaları istikametindedir. Lakin bebeklik ve kreş devrinde birbirinden ayrılmayan ve her şeyi birlikte yapan ikizleri okul çağına geldiklerinde birbirlerinden ayırmak güç olacağı için sürecin en başından buna dikkat edilmesi gerekmekte. Bu sebeple her ortamda ve her vakit yan yana olmak zorunda olmadıklarını anne ve babaların hatırlaması gerekiyor. Onların farklı ortamlarda vakit geçirmelerine, farklı oyuncakları oynamalarına ya da farklı çizgi sineması izlemelerine imkan tanımalısınız. Her birinin ilgi ve isteklerini keşfetmeye başladığınızda bunu daha kolay yaptığınızı göreceksiniz.

İkizleri birbiriyle kıyaslamamak öbür değerli noktalardan biri. Aslında yalnızca ikiz bebekler için değil tüm beşerler için geçerli bir durum. Hangimiz bir başkasıyla kıyaslanmayı isteriz ki? Bu yüzden başarılı oldukları alanlarda onları kişisel olarak desteklerken başarısız olduğu alanlarda ikizi ile kıyaslamaktan vazgeçiyor olmalısınız.

Her kardeşlik bağında olduğu üzere ikizler ortasında da kıskançlık ve rekabet duygusu hissedilebilir. Burada dikkat edilmesi gereken bir tarafın baskınlık kurarak oburunu ezmesine müsaade vermemek olmalıdır. Onun dışında ortalarında yaşanan sıkıntılarda birbirlerine ziyan vermedikleri sürece müdahale etmemek gereklidir zira ikisine birebir anda kızmak ya da cezalandırmak sağlıklı bir davranış olmayacaktır.

İkiz çocuk sahibi olacağını duyan anne ve babaların birinci reaksiyonları şaşkınlık, panik ve endişe olsa da bütün zorluklarına karşın çok özel bir histir. İkiz bebek büyütmek birebir anda iki çocuk yetiştirmek olduğu için hem ruhsal hem maddi hem de fizyolojik olarak güç bir süreç olabilir. Bu sebeple eşlerin sorumlulukları paylaşmaları son derece değerlidir.