İlişkilerde Çatışma

İnsanın olduğu her ilgide çatışma olağandır ve yaşanması gereklidir.Çünkü her insanın istekleri ,beklentileri, bedelleri ,yaşam tecrübeleri, kültürü, kabulleri farklıdır.Ailelerde de yaşanması beklenilen bir durumdur.Sanılanın tersine keyifli çiftlerde de uyuşmazlıklar ve tartışmalar yaşanır ancak keyifli çiftler bu türlü durumlarda çatışmayı gerçek halde yönetmeyi bilirler.Bir bağda büsbütün ahengin olması hiç tartışmanın olmaması bir tarafın kendi benliğinden feragat etmesi ilgiyi sürdürmek için susmayı tercih ettiği düşünülebilir.Önemli olan uyuşmazlıklar değil bunu nasıl olumlu bir halde sonuçlandırmaktır..Çiftlerde ekseriyetle çatışma çıktığında ya sorunu görmezden gelerek yok sayarak sorunu çözdüklerini varsayarlar ya da suçlayıcı ,eleştirel bir tartışma yaşarak kimsenin kimseyi dinlemediği ,anlamadığı ve anlamaya çalışmadığı bir tartışmaya girerler.Bu sıkıntıları daha da içinden çıkılmaz bir hal almasına neden olabilir.Sorunlar çözülmeden bağlantılar devam ettiğinde tahminen de çok değerli olmayan bir hususta bile bütün eski defterler açılır çift 20 yıllık çözülmeyen tüm sıkıntıları tartışma gündemi yapılabilir.İşte burada çiftler yardım almak için istişareye gelirler.Biz konuşamıyoruz konuştuğumuzda da tartışıyoruz ve problemlerimizi çözemiyoruz yakınması ile başvururular.Çoğu vakit çiftler müracaata geldiklerinde birinci defa birbirlerini dinlediklerini aslında eşinin ne demek istediğini ,ne beklediğini neye gereksinimi olduğunu ve en değerlisi ne hissettiğini duyarlar. Yıllardır evli olup birbirlerinin gereksinimlerini isteklerini ve hislerini bilmeden ve duymadan yaşamışlardır.Evliliği bir güç uğraşı formunda yaşayıp haklı çıkmak için girilen bir yarışa çevirmişlerdir lakin bunun farkında değillerdir.Aslında yalnızca tahminen de dinlemek bile bir çok sorunu çözmeye yetecek iken eşinin söylediklerini duymamak gereksinimlerini kulak gerisi yapmak bağları yıpratmaktadır.

Aile danışmanlığında çiftlere irtibat problemleri ile karşılaştıklarında birbirlerini nasıl dinlemeleri gerektiği , istek ,ihtiyaç ve taleplerini nasıl söz etmeleri gerektiği öğreniyorlar.Mutlu çiftlerin en değerli özelliği de birbirlerini düşman değil bir takım olarak görmeleri ve daima haklı olmak değil memnun olmaya odaklanmalarıdır.Evliliklerde sıkıntılar büyümeden yıllar geçmeden bir aile danışmanından yardım alarak çiftlerin memnunluğu ve çocukların sağlıklı bir aile ortamında yetişmesi için gerekli olduğunu düşünüyorum.