Kadınlarda sarı nokta hastalığı riski daha yüksek

Beğenilen makula ismi verilen bölgenin bozulmasıyla karakterize bir retina rahatsızlığı olan sarı nokta hastalığından dünyada 30 milyon kişinin etkilendiği varsayım ediliyor.

Görme kaybıyla sonuçlanan göz hastalıkları ortasında üçüncü sırada yer alan asrı nokta hastalığının daha çok 50 yaş üzerini etkilediği biliniyor. Kronik ve ilerleyici olan hastalığın, dünyada ve Türkiye’de ortalama hayat beklentisinin daha da uzayacağının öngörüldüğü bir ortamda, daha önemli bir klinik tablo oluşturacağı varsayım ediliyor.

Sarı nokta hastalığında erken teşhis, tedavi ve sistemli denetimin, görmenin korunması ve uygunlaştırılması açısından çok kıymetli olduğunu söz eden Göz Tabibi Op. Dr. Birtan Öztürk, sarı nokta hastalığının nedenlerini, alınması gereken tedbirleri ve tedavi yollarını anlattı.


İLERLEYEN GÖRME BOZUKLUĞUYLA SONUÇLANIYOR

Makula, gözün ardında retinanın merkezinde yer alan, gözün detaylı, merkezi ve renkli görmesinden, görme sertliğinin yüzde doksanından sorumlu olan bölgesidir. Makulanın korunması göz hastalıklarında tedavilerde en değerli amaçtır.

Sarı nokta hastalığının kuru ve yaşolmak üzere iki tipi vardır. Birincisi kuru tipi, hastalığın sık görülen formudur ve bu durum yavaş, lakin ilerleyen görme bozukluğuyla sonuçlanır, yüzde 85-90 bu tiptir.

Yaş tipi ise hastalığın daha önemli bir halidir ve süratli ilerler. Bu hastalık ileri yaşlardaki görme kaybının esas sebebidir ve hastaların yaklaşık yüzde 10-15’inde görülür. Gözün art tarafındaki kan damarlarının olağandışı gelişimiyle meydana gelir. Bu damarlardan makulaya kan ve sıvı sızıntısı merkezi görmede kayıp oluşmasına neden olabilir. Uzak ve yakın görmede cisimler bakarken büyüme, küçülme, yamulma üzere imgede farklılıklar ortaya çıkarır.

BAYANLARDA RİSK DAHA YÜKSEK

Sarı nokta hastalığının sıklığı ilerleyen yaşa paralel olarak artar. Sarı nokta hastalığının 65-74 yaşlarında yüzde 15, 75-84 yaşlarında yüzde 25, 85 yaş ve üzerindeki bireylerde ise yüzde 30 oranında görülür. 75 yaşın üzerindeki her üç bireyden birinde sarı nokta hastalığı görülmektedir.

Ailesinde sarı nokta hastalığı bulunan şahıslarda bu hastalığın gelişme riski daha yüksektir. Sigara kullanımı, vitamin eksikliği, beyaz ırkın sarı nokta hastalığına bağlı görme kaybı riski siyah ırka nazaran daha yüksektir.

Bayanlar, sarı nokta hastalığı için tıpkı yaştaki erkeklere kıyasla daha fazla risk taşımaktadır. Açık renk göz, şeker hastalığı, kolesterol, yüksek tansiyon, damar sertliği, kalp büyümesi üzere riskler. Klinik çalışmalar erken ve orta evre sarı nokta hastalığının ileri evreye ilerlemesi ile obezite ortasında irtibat olduğunu ortaya koymaktadır.

Sarı nokta hastalığından korunmak için erken yaşlardan itibaren yüzde 100 ultraviyole muhafazalı güneş gözlükleri kullanılmalıdır. Şayet 50 yaş ve üzerinde iseniz nizamlı olarak göz muayenesine gitmeniz ve bilhassa makula yani göz tabanı açısından muayene edilmeniz manalı olacaktır.