Kök Ucu Rezeksiyonu Nedir?

Kök ucu (apikal) rezeksiyonu, dişlerin kök ucunun yahut etrafındaki enfeksiyonun cerrahi bir süreçle çıkarılması sürecidir. Çeşitli nedenlerle diş köklerinde enfeksiyon gelişebilmekte ve diş çekimi tedavideki tek seçenek değildir. Bu durumda öncelikle kanal tedavisi süreci uygulanmaktadır.

Kanal tedavisinin enfeksiyonu gidermede kâfi olamadığı hadiselerde uygulanan cerrahi sistem kök ucu rezeksiyonudur. Kök ucu rezeksiyonu, güzelleşmeyen kök ucu enfeksiyonlarında dışarıdan diş köküne uygulanan bir cerrahi prosedürdür.

Kök ucu bölgesindeki alveolar kemik kaldırılarak enfeksiyon temizlenmektedir. Ortalama 40-60 dakika üzere bir müddette cerrahi müdahale tamamlanır.

Kök ucu rezeksiyonu hangi durumlarda yapılır?

-Kanal tedavisinin yetersiz olduğu durumlarda,
-Diş köklerinde oluşan ve kanal tedavisi yapılmasına karşın geçmeyen kist ve enfeksiyon oluşumlarında,
-Bir travmaya bağlı diş kökünde oluşan kırıklarda yahut kırılmış bir diş modülünün çıkartılmasında,
-Diş kökünden biyopsi için modül alınması sırasında,
-Diş kökünde kist oluşması durumunda,
-Diş kökünde meydana gelmiş yapısal bozukluk sebebi ile kanal tedavisinin yapılamayacağı durumlarda,
-Kanal tedavisi esnasında diş içerisinde rastgele bir alet kırıldıysa ve bu kırılan kesimin çıkarılması gereken durumlarda,
-Kanal tedavisine karşın hastanın ağrısının ve acısının devam ettiği durumlarda kök ucu rezeksiyonu uygulanmaktadır.

Apikal Rezeksiyon (Kök Ucu Rezeksiyonu) Operasyonu Nasıl Yapılır?

Kök ucu rezeksiyon ameliyatı, lokal anestezi altında uygulanmaktadır ve yaklaşık olarak 40 dakika ile 60 dakika ortasında sürmektedir. Anestezi sürecinden sonra dişeti flebi kaldırılır ve kök ucuna yakın kemik kaldırılarak açılır. Kök ucundaki enfektif doku çıkartılarak kök ucu kesilir. Cerrahi bölge büsbütün temizlenerek steril hale getirilir. Şayet kist oluşumundan komşu dişler de etkilendiyse etkilenen dişlere de kanal tedavisi uygulaması gerekebilir. Bu durumda apikal rezeksiyon komşu dişleri de içerisine alacak alan içerisinde yapılmaktadır. Kistin çıkarıldığı alanda geniş boşluklar meydana geldiyse kemik grefti ile alan doldurulur ve dikişler ile süreç yapılan yer kapatılır.