Mezopotamya Bebekleri

Bayanla erkek ortasında çağlardır süregelen eşit olmayan güç ilgilerinin bir yansıması olan bayana yönelik şiddet ağır bir insan hakkı ihlali ve önemli bir toplumsal sorun olarak kültürel, ekonomik coğrafik hudut tanımaksızın tüm dünya da varlığını sürdürmektedir. Çok boyutlu bir sorun olarak şiddetin Mardin vilayetinde yaşayan bayanlar üzerindeki tesirlerini gözlemlemek ve Aile içi şiddet, erken ve zorla evlilik, kumalık, berdel, namus cinayetleri üzere bayana yönelik şiddet ve ayrımcılık üzere nedenlerin bayanlar üzerindeki tesirleri nedeni ile Sabancı Vakfı Fark Yaratanlar Hibe Programı kapsamında, Mardin Ortak Bayan İşbirliği Derneği(MOKİD) yürütücülüğünde, bayanlara hayatlarında yaşadıkları şiddeti yansıtan bebekler yaptırılarak, yaşanılan travmalar azaltılmaya çalışılmış, bayanlara ruhsal dayanak imkanı sağlanmıştır.Bu proje kapsamında Mardin’de yaşayan bayanlara ayrıyeten bayanın insan hakları, toplumsal cinsiyet, irtibat, aile içi şiddet, yasal haklar ve başvurulacak adresler ile ilgili eğitimler verilerek bayanların bahse ait farkındalık ve bilgilerinin arttırılarak, bayan insan haklarının uygunlaştırılması amaçlanmıştır.

Yaşanılan tüm bu olumsuz durumlar bayanlarda ,yaşadıkları bu durumu manalandırmakta zorlanma, şiddeti kimseyle paylaşmama, tahlil yolu olmadığına inanmama, iç dünyalarına kapanma üzere kimi davranışlar ve fonksiyonel olmayan inançlar gelişmesine yol açmıştır.Yine bu olumsuz durumlar ve devam eden şiddet döngüleri nedeniyle, ruhsal travmaların tetiklediği depresyon, anksiyete bozuklukları, travma sonrası gerilim bozukluğu üzere birçok ruhsal sorun ortaya çıktığı gözlemlenmiştir. Yaşanılan bu problemlerin devamı maalesef ki, bilhassa de problemleri yaşayan bayanların çocuklarına da yansımaktadır.

Mardin’de yaşayan bayanlara aile içi şiddet, toplumsal cinsiyet eşitliği ,medeni haklar ve irtibat eğitimleri verilerek ve bu eğitimlerden sonra MOKİD’e ilişkin atölye de, Uzman Eğitimci eşliğinde,kendi bebeklerini yapmaları sağlanarak, bayanların kendi hayatlarında yaşadıkları travmaları bu bebeklere yansıtmaları ve her bebeğin öyküsünün olması bayanların iç dünyalarında yaşadıkları, farkında olmadıkları, kimseyle paylaşamadıkları travmaları ortaya çıkarmıştır. Kendi durumlarını tahlilsiz, kısır döngü içine hapsedilmiş, ve travmanın tetiklediği problemler ile yalnız başına çaba eden bu bayanlara daima olarak hem kişisel hem de küme psikoterapileri yapılarak hayatlarında farkındalık yaşamaları amaçlanmış ve dayanak olunmuştur.

Bayanlar bu bebekleri yaparken, bazen kendi hayatlarından bazen de rastgele bir aile bireyleri yahut arkadaşlarının hayatından esinlenerek hikaye oluşturdular. Bu durum içselleştiremedikleri, zorlandıkları durumları gün yüzüne çıkarmakta, kişisel psikoterapilerden çok daha süratli bir formda vakit kazanılmasını sağlamıştır. Sorunun ne olduğu ve bireyin bundan nasıl etkilendiğine dair ipuçları toparlanarak, tesirli bir psikoterapi prosedürü izlenmesine katkı sağlamıştır. Bebekler sayesinde de yapılan küme psikoterapileri, Bayanların, bayana yönelik şiddetin sadece kendi hayatlarında değil birçok bayanın yaşadığını fark etmiş olup, kendilerini yalnız hissetmeyerek, acılarını paylaşmış ve birbirlerine takviye olmalarını sağlamıştır.

Bu bebeklerin en çok şaşırtan tarafı, Mezopotamya bebeklerinin üretimcileri farklı olsa da, öykülerin benzerlikler göstererek, bebeklerin aslında 3 ana küme altında toplanmış olmasıdır. Bunlar; Bayanların geçmişte olmuş oldukları Ben, artık ki Ben, Gelecekte olmak istedikleri Ben olarak söz edebiliriz. Vakit algısı, aslında bir anı bir öteki anla kıyaslama usulüdür. Bu bebekler sayesinde bayanlar, bu metodu muvaffakiyet ile kullanmayı öğrenmişlerdir. Travma yaşayan bireylerde bu prosedürün kullanılabiliyor olması kıymetli bir ilerleme olarak görülmektedir.

Bayanların yapmış olduğu bebekler ve bu bebeklerin isimsiz öyküleri bir kitapta toplanarak, bu kitap ;kadınların yaşadığı şiddeti ve bu şiddet cilt dolay hayatlarındaki travmalar ve travmaların aile içindeki yansımaları çocukların hayatını berbat etkilemesi ile toplumda oluşan ziyanlarının fark edilmesi hedeflenmektedir.