Odasından çıkmayanların hastalığı: Hikikomori nedir?

Uzak Dogˆu ülkelerinde bilhassa Japonya’da giderek artan “Hikikomori” hastalığı, çağın hastalığı olarak nitelendiriliyor. Japonca bir sözcük olan ve “İçeri çekilme, hapsedilmiş olma” manasını taşıyan hikikomori, insanlardan kaçma, tek ömrü muteber hissetme, bireyin kendini toplumsal hayattan izole etmesi halinde görülüyor.

Bu bireylerin hayattan elini ayağını çekip temel muhtaçlıkları dışındaki tüm vakitlerini odalarında geçirdiklerini belirten uzmanlar, çok hami aile tavırları ve teknoloji bağımlılığının hastalığı tetiklediğine dikkat çekiyor. Uzmanlar, toplumsal etkileşimin ve aile bağlarının güçlendirilmesinin kıymetini vurguluyor.

Toplumsal rol ve sorumluluklara reaksiyon

Hikikomorilerin toplumsal ömrü kenarda bırakıp temel gereksinimleri haricinde vaktini konutunda ya da odasında geçirdiklerini kaydeden Candaş, “Hikikomori vakit kullanımı ve toplumsal rollere ve sorumluluklara da gösterilen bir reaksiyon olarak görülebilir” dedi.

Çok hami aile tavırları tetikliyor

Son olarak Candaş, bilhassa teknoloji bağımlılığı ve çok esirgeyici aile tavırlarına işaret ederek “Aşırı kollayıcı aile tavırları da bu hastalığı tetikleyen sebepler ortasında gösterilmektedir. Bilhassa teknoloji kullanımı ve bağımlılığı hikikomori için başlangıcı tetikleyen en değerli ögelerden biri. Hikikomori çağdaş cağımızın gittikçe artan bir hastalığıdır” diye konuştu.