Öfke ile Başa Çıkma

Öfke; engellenme, taarruza uğrama, tehdit edilme üzere durumlarda hissedilen ve ekseriyetle neden olan şahsa ya da şeye yönelik saldırgan davranışlarla sonuçlanabilen ağır duygusal reaksiyondur.

Öfke bir işarettir. Öfkemiz; incindiğimizi, haklarımızın yahut sonlarımızın ihlal edildiğini, ihtiyaçlarımızın ya da isteklerimizin gerçek formda karşılanmadığını ya da yalnızca, bir şeylerin yolunda gitmediğini gösteren bir mesaj olabilir. Öfke, sağlıklı söz edildiğinde yapan ve şahıslar ortası alakaları düzenleyici bir histir. Orantılı dozu, istemediğimiz davranışları engellemede bir araç fonksiyonu görür. Öfke, başka hisler üzere epey olağan ve üniversal bir histir. Değerli olan öfkeyi yanlışsız formda, gerçek şahsa, gerçek ölçüde ve denetimli bir biçimde ulaştırabilmektir. Öfkenin yaşanma biçimi, onu güzel ya da berbat kılmaktadır.

Öfke duygusu kendisini fikir, davranış ve fizyolojik belirtilerde çeşitli değişiklikler ile gösterir. Öfke durumunda kişi; reddedildiğini, aşağılandığını, tehdit altında olduğunu düşünebilir. Bununla birlikte ortamdan uzaklaşma, atağa yahut savunmaya geçme, şiddete başvurma üzere davranışlar sergileyebilir. Ayrıyeten kalp atışının hızlanması, teneffüs düzensizliği, terleme, titreme, ses tonunda değişiklik üzere çeşitli fizyolojik değişiklikler ortaya çıkar.

Bizi nelerin öfkelendirdiğini bilmek kıymetlidir. Zira bu bahiste bir şeyler yapacağımız vakit, bu uygun bir başlangıç noktası olur. Mümkünse bu şeylerden kaçabiliriz ya da bu türlü şeyler olduğunda nasıl bir reaksiyon verirsek daha uygun olur, bunun üzerine çalışabiliriz.

Öfkeyi bu kadar tehlikeli ya da kaçınmak istediğimiz bir his yapan, gerçek düşünebilmemizi önemli manada engellemesi, karar düzeneğimizi bozmasıdır. Tahminen ‘o anda, ö öfkeyle’ sonuna kadar haklı olduğumuzdan eminizdir ancak sonradan aklımız başımıza geldiğinde, haksız olduğumuz yanları ya da yansımızın aşırılığını fark ederiz. Öfke idaresiyle ilgili sorun yaşayan bireyler, ekseriyetle öfke patlamalarından sonra ağır suçluluk duygusu yaşar ve utanç hissederler. Kalp hastalıkları, hipertansiyon, çeşitli ruhsal rahatsızlıklar, uykusuzluk, konsantrasyon sorunları üzere pek çok yan sorun da öfke ile baş edememenin sonucunda ortaya çıkabilir.

Öfke ile baş etmede değerli hususlar şu halde sıralanabilir:

1- Öfkeyi kabul etmek

2- Öfkenin kaynağını bulmak ve neden öfkeli olduğunu anlamak

3- Kendini ve kıymetlerini tanımak

4- Gevşeme ve sakinleşme tekniklerinden yararlanmak

5- Öfkenin tabir edilmesi

6- Sorunu çözme ve daha düzgün bir iletişim

Öfke, birçok vakit alakasız üzere görünebilen günlük olaylar tarafından tetikleniyorsa yahut mevzuyla, durumla orantılı olmayacak derecede ağır bir his yaşıyorsak; öfkemiz çocukluk çağı travmalarımızın bir işareti olabilir. Ve böylesi bir durumda tek başına öfkeyi denetim etmeye çalışmak sıkıntı olabilir. Kesinlikle bir terapi dayanağı almanızı öneririm.

Sağlıkla kalın.