Özgüvenli mi Yoksa Kendine Güvenli Misin?

Özgüvenle kendine inanç sıklıkla karıştırılmasına karşın birbirinden hayli farklıdır. Kendine inanç toplumsal ortamlarda rahat davranan, kendini rahat tabir eden, atılgan, dışa dönük, kolay münasebet kuran bireyleri tanımlar. Bu şahısların kendine inançları çok yüksek lakin özgüvenleri düşük olabilir. Hatta kişi özgüvensiz modülünü bastırmak için de daha dışadönük bir tavır sergileyebilir. Fazla atılgan olmak kişinin içten içe eksik olduğunu bildiği yanlarını örten süslü bir ambalaja emsal.

Kendimizi olduğu üzere kabullenmek, diğerlerini ve dünyayı da olduğu üzere kabullenmemiz sonucunu doğurur. Bu da özgüven sayesinde olur. Özgüvenin bileşenleri; kendimizi olduğumuz üzere sevmek, kendimize bedel vermek ve hürmet duymaktır.

Kişinin özgüvensiz olduğunu nasıl anlarız?

  • Diğerlerine karşı davranışlarında yargılama, eleştirme, aşağılama, kabullenmeme varsa,

  • Kendisi üzere düşünüp davranmayanları öfke ve nefretle ötekileştiriyorsa,

  • En temel özelliği de eleştirilmeye tahammülsüzlük ise bu kişinin özgüvensiz olduğunu söyleyebiliriz.

Pekala, özgüvenli kişi nasıl bir tavır stantlar?

  • Kendisi üzere düşünüp davranmayanları değiştirmeye çalışmayan,

  • Karşısındakini olduğu üzere kabul eden,

  • Karşısındakine hürmet duyan, paha veren,

  • Övgüden, yergiden diğerlerinin niyetlerinden bağımsız olan,

  • Kendi kendisiyle yalnızlık hissetmeden kalabilen kişinin özgüvenli olduğunu söyleyebiliriz.

Çocukluklarında anne babalarının daima hoşnutsuzluk, karamsarlık ve günlük hayattaki olur olmaz yakınmalarını dinleyerek büyüyen çocuklar, gelecekteki hayatlarında karamsar, inançsız ve kendilerini yetersiz hisseden bireyler haline gelirler. Şayet anne baba, çocuğu cesaretlendirir, yaptıklarına karşı olumlu yansılar verirse, gelişimine ve kendisine inancına olumlu bir katkıda bulunmuş olurlar; yetersizliklerini vurgular ve muvaffakiyetlerini desteklemezlerse, bireyde özgüven oluşumu çocukluk çağlarında zedelenmiş olur. Özgüven duygusu, dengeli ve doyumlu bir sevgi bağlantısı ile gelişebilir. Özgüveni fazla olan kişi sahip olmadığı yahut olamadığı maharet ya da özelliği önemsemez fakat buna rağmen düşük özgüvenli bireyler eksikliklerini hayli önemserler. Buna nazaran düşük özgüveni arttırmak için bireyin başarısız olduğu alanları göz arkası ederek, başarılı olduğu alanlara yönelmesi gerekir.