Panik Ataklar Hakkında Ne Bilmeliyiz?

  1. Panik ataklar hiçbir vakit fizikî ziyan vermez yahut aklınızı kaçırmanıza neden olmaz.

Atak anında denetimi kaybedecekmiş, çıldıracakmış yahut nefes alamayacakmış üzere düşünülebilir. Lakin panik atak nedeniyle mevt ve gibisi durumlar yaşanmaz.

  1. Hiçbir atak sonsuza kadar sürmez.

Atak yaşarken sonsuza kadar sürecekmiş ve asla geçmeyecekmiş kanısı oluşur. Fakat 30 ila 15 dakika ortası semptomlar azalacak ve atak sonlanacaktır.

  1. Semptomlardan kaçmaya çalışmak durumu daha da zorlaştıracaktır.

Kaçınma davranışı atakların daha zorlayıcı geçmesine neden olacaktır. ‘’işte yeniden geliyor, bittim ben.’’ Üzere niyetler kişinin durumu yönetme maharetini baltalayacak niyetlerdir.

  1. Panik atak ile panik bozukluk farklı kavramlardır.

Panik atak her bireyin yaşayabileceği bir durumdur. Panik atağın panik bozukluğa dönüşmesi, atağa yüklenen mana ile paralel ilerler. Birinci atak sonrası ‘’kontrol edemiyorum, yine olacak.’’ Kanısı ve beklenti tasası sonucu oluşan kaçınmalar panik bozukluğa evrilmesine yol açar.

  1. Atak anında üretilen negatif niyetler atağın mühletini uzatır.

Felaket senaryoları atak mühletini uzatıp denetimi zorlaştırır. Anda kalarak dikkati yaşanılan ana vermek, nefes antrenmanları yapmak atak müddetini ve sıklığını manidar oranda düşürmektedir.

  1. Atak anında akla gelen ve kaygıya neden olan fikirler çoğunlukla gerçek dışıdır.

Tasa, temel olarak gelecekten korkma halidir. Endişeler soyut ve gerçek dışıdır. Atak anında düşünülen felaket senaryolarının gerçekleşme ihtimali düşüktür yahut hiç yoktur. Ana odaklanamama beraberinde bu kanıları getirir.

  1. Panik bozukluk en kolay tedavi edilen meselelerden biridir.

Gerekli durumda ilaç takviyesi ve bilhassa terapi ikilisi ile tedavi süreci don derece konforludur. Nefes antrenmanları, maruz bırakma, fikir kaydı ve atak günlüğü üzere pek çok bilişsel davranışçı metot terapist nezaretinde uygulanır.

  1. Panik atak bir yanlış alarmdır.

Patak atak. Yanlış alarm sonucu harekete geçen yangın sensörü üzeredir. Beden tehlikede değildir lakin verilen yanlış alarm sonucu kendini tehlikede hisseder. Savaş-kaç sistemi organizmanın devamlılığını sağlamak için harekete geçer.

  1. Atak anı kendini telkin ile denetim altına alınabilir.

‘’Atak başladı. Bu sorun değil her vakit olduğu üzere gelecek ve geçecek. Geçmesi için kendime mühlet tanıyorum. Şu an inançtayım. Ürettiğim felaket senaryoları gerçekliğe dayanmıyor. Ölmeyeceğim, aklımı kaybetmeyeceğim. Dikkatimi ana verip duyularımı dinleyeceğim.’’

Atak anında dehşete kapılmayla bir arada bu telkinler birçok vakit akla gelmiyor. Uzman dayanağı ile gerçekliğe odaklanabilmek daha kolaylaşıyor.