Piyango düzenlemek için izin başvurularına ilişkin düzenleme

Hazine ve Maliye Bakanlığınca hazırlanan “Milli Piyango Yönetimi Genel Müdürlüğü Karşılığı Nakit Olmayan Piyangolar ve Çekilişler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Ait Yönetmelik” Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna nazaran, piyango düzenlemek için müsaade talebinde bulunacaklar, İdarece istenen bütün doküman ve bilgilerle kampanyanın başlama tarihinden en geç 15 gün evvel başvuracak ve buna ait müracaat ve müsaade bedelini Yönetim hesaplarına yatıracak.

İdare, müracaatları elektronik ortam aracılığıyla internet üzerinden de kabul edebilecek.

ARACILIK İÇİN RUHSAT ALINMASI GEREKECEK

Aracılık faaliyetinin yapılabilmesi için Yönetimden ruhsat alınması mecburî olacak. Aracılık faaliyetinde bulunması uygun görülen hükmî bireylere, müddeti 10 yılı geçmemek üzere, aracılık ruhsatı verilecek.

Ruhsat, verildiği tarihten itibaren verildiği müddetin sona ermesi yahut İdarece iptal edildiği tarihe kadar, diğer bir sürece gerek olmaksızın, geçerli olacak.

İdarece aracılık ruhsatı verilecek hükmî kişiliğin ana mukavelesindeki temel faaliyet konusunu, yasak olmayan mal ve hizmetlere yönelik ticaret, tanıtım, pazarlama ve promosyon üzere faaliyetlerin yürütülmesi yahut bunlara aracılık edilmesi oluşturacak.

Ayrıca, kelam konusu faaliyetlere ait en az 5 yıllık deneyiminin bulunması yahut idare kurulunca belirlenecek sayı yahut meblağda karşılığı nakit olmayan piyango düzenlenmesine aracılık edilip, bunlara ait çekilişleri sonuçlandırmış olması koşulu aranacak.

SÖZLEŞME FESİH VE YENİLEME KOŞULLARI

Aracılık mukavelesi, ruhsatın geçerli olduğu sürece yürürlükte kalacak ve ruhsatın iptali halinde ayrıca bir sürece gerek olmaksızın zaten feshedilmiş sayılacak.

İdarece ruhsat müddetinin uzatılması ya da hukukî kişiliğin ortaklarında yahut unvanında değişiklik olması ve gibisi durumlarda aracılık mukavelesi yenilenebilecek.

İdarenin çekiliş düzenlenmesine müsaade verme hak ve yetkisini rastgele bir biçimde devretmesi halinde, aracılık mukavelesi bizatihi fesih edilmiş sayılacak. Aracılık ruhsatı Yönetimin bilgisi ve müsaadesi dışında hiçbir formda diğerlerine devredilemeyecek.

Yönetim kurulunca günün şartlarına nazaran aracılık teminatı alınmasına karar verilebilecek.

Aracı firmanın, bir takvim yılı içinde devamlı yahut aralıklı olarak 60 günden fazla mühletle çekilişlerle ilgili elektronik sistemi işler halde bulundurmaması, firmanın iflas etmesi, çekilişlerle ilgili müsaade bedellerinin kayıt dışı olarak kendi nam ve hesabına tahsil edilmesi ve 18 yaşından küçükler ismine çekiliş düzenlenmesi hedefiyle aracılık edilmesi yahut ikramiye teslim etmesi üzere durumlarda aracılık ruhsatı Yönetim tarafından tek taraflı olarak ve rastgele bir bildirim müddetine uyulmaksızın iptal edilecek.