Prostat kanserinde risk oranı belli oldu

Kanser, kalp rahatsızlıklarından sonra dünyada en sık ikinci mevt sebebi olduğunu belirten Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Ahmet Şahan, “Yılda yaklaşık 10 milyon vefat kanser sebebiyle olmaktadır. 2000 yılından 2020’li yıllara gelindiğinde kansere bağlı vefat oranları yüzde 27 oranında azaldığı tespit edilmiştir. Prostat kanseri erkeklerde en sık izlenen kanser tipi olup, tüm kanser olaylarının yaklaşık 4’te birini oluşturmaktadır.

– Bir erkeğin hayat uzunluğu prostat kanserine yakalanma riski 20 civarındadır. Fakat bu hastaların yalnızca yüzde 3’lük kısmı prostat kanserine bağlı hayatlarını kaybetmektedir. Bu durum prostat kanserinin bilhassa erken devirde teşhis konulması ve uygun tedavilerin uygulanmasıyla bağlantılıdır.

– Prostat kanseri bilinenin bilakis işeme ile ilgili belirti vermez. Fakat ilerlemiş hastalıkta hastalığın yayılımına bağlı ağrılar oluşturmaktadır. Fakat bu periyotta uygulanacak tedaviler, hastalığı tedavi etmekten çok hastanın hayat kalitesini düzeltmeye yönelik olabilmektedir. Bu sebeple hastalık hala prostata sonlu iken, yani bedene yayılmamışken ve belirti vermeden erken periyotta teşhisinin konması son derece kıymetlidir. Her erkeğin 50 yaşından sonra yılda bir sefer üroloji uzmanına prostat muayenesi olması önerilmektedir” dedi.

Prostatın makattan parmakla muayenesi ve PSA dediğimiz prostattan salgılanan bir enzimin kandaki seviyesinin ölçülmesi teşhisinde kullanılan temel prosedürler olduğunu belirten Doç. Dr. Ahmet Şahan, “PSA yüksekliği yahut parmakla muayene bulgusunda kuşku varsa kesin teşhis prostat biyopsisi ile prostattan örnek alınarak incelenmesi sonucu konur. MR füzyon biyopsileri en aktüel uygulamadır.

– MR manzarası ile prostattaki kanser odağı tespit edilerek ultrason ile senkronize edilmekte ve ultrason rehberliğinde direkt kanserli dokudan örnek alınabilmektedir. Böylelikle standart biyopsilere nazaran daha emniyetli örnekler alınabilmekte, daha yüksek oranda ve gerçek bir formda kanser teşhisi konulabilmektedir.

– Prostat kanserinde tedavi seçeneği, hastanın yaşı, genel durumu, hastalığın yaygınlığı ve tümörün karakterine nazaran değişmektedir. Şayet erken devirde teşhis konduysa, cerrahi olarak prostat ve etraf dokular büsbütün çıkarılarak kanserden büsbütün temizlenebilmektedir.

– İkinci bir seçenek radyoterapi ile prostatın tamamı ışınlanarak kanserli dokuların yok edilmesidir. Şayet kanserli doku küçük bir odakta ise fokal tedaviler (HIFU) ile yalnızca kanserli dokunun olduğu bölge ses gücünden faydalanılarak haraplanabilmektedir.

– Çok küçük odakta düşük ilerleme potansiyeli olan hastalarda faal izlem ile kanserin seyri gözlemlenirken, ileri evre kanserlerde hormon tedavisi, ilaç tedavisi (kemoterapi) yahut takip üzere seçenekler uygulanabilmektedir. Prostat kanseri tedavisinde, hastaya ve kansere bağlı özellikler ile hasta beklentileri göz önünde tutularak, tabip, hasta ve hastanın ailesi tarafından ortak verilen bir karar, en gerçek yaklaşım olacaktır” biçiminde konuştu.