Ruh-Zihin-Beden Üçgeninde İnsan

Kendin olmak, insan olmada en kıymetli nokta dedik. İnsan olarak kendin olmada bizi oluşturan boyutlara biraz değinmek istiyorum bu yazımda.

İnsanoğlu bildiğimiz ve hissettiğimiz üzere, ruh-beden ve zihinden oluşan bir canlı. Bu üç boyuttaki farkındalık ölçüsü, kişinin ne kadar doyumlu ve memnun bir hayat yaşayacağında en kıymetli etken.

Vücut insanı oluşturan fizikî boyut. İnsanın dış dünyayla temasını ve orada var olmasını sağlayan yanı. Bir manada davranış boyutunu temsil ediyor ve genelde başkaları kişiyi, bu boyutuyla kıymetlendiriyor.

Ruh, beşere dair en gizemli ve bilinmez yan. Bunun sebebi de eğitimden toplumsal sistemimize her şeyin görünen sistem temelinde kurulmuş olması. Genel manada 5 duyumuzla algıladığımız şeyler günlük hayattaki gerçekliğimizi oluşturuyor. Hal bu türlü olunca süptil (ince) aleme ilişkin ‘ruh’ göz gerisi ediliyor. Ruh, bir insanın kainatla, bütünsel akışla olan irtibatını temsil ediyor. 5 duyumuzla algılayamadığımız, lakin hissedebileceğimiz bir olgu.

Zihin, kişinin dünyayla temasındaki algı boyutu. Kişi bütünü(evreni) hissettiği ve bildiği ölçüde düşünüyor; sonra o niyete nazaran his geliştiriyor ve en sonunda da o his güdümünde vücut aracılığıyla davranışa geçiyor.

PEKALA BEŞERE DAİR BU BOYUTLARIN, İNSAN HAYATINDAKİ ROLLERİ NE ?

Öncelikle bu boyutların istikrar içerisinde, yani birbirleriyle irtibat halinde olmaları, insanın kendi potansiyellerini gerçekleştirmelerinde ve kendi özlerini yaşamalarında kıymetli. Bu, şu demek;

Zihnin, ruhtan gelen istekleri ve yönlendirmeleri hakikat algılayıp vücuda yanlışsız aktarması, böylelikle vücudun uygun davranışta bulunması… Zihnin, vücutla ruh ortasındaki köprü vazifesini görmesi…

Kişi, zihin aracılığıyla bütünden alıyor, kendinden geçiriyor tekrar bütüne aktarıyor. Bütünden alınıp bütüne verilen bir sistem, ‘ne ekersen, onu biçersin’ anlayışını da beraberinde getiriyor. Bu da bize attığımız her adımdan sorumlu olduğumuz hassasiyetini yaşatıyor.

Bu hassasiyeti de hissederek zihin, vücut ve ruh boyutlarımızı deneyimlemeye odaklandığımız bir ömür olsun !

Sevgi ve farkındalıkla…