Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, malpraktis yasasının değişimlerini sıraladı

Türkiye’de sağlıkçıların uzun müddettir beklediği  malpraktis düzenlemesinde sona gelindi.

Sağlık çalışanlarına açılan ve yaygın biçimde haksızlıklara neden olan malpraktis davaları için yapılan çalışma için Meclis uzun müddettir mesai harcıyordu.

Çalışmaları yakından takip eden ve bu hususta özel hassasiyet gösteren Sıhhat Bakanı Fahrettin Koca da, tabiplerin artık garanti altına alındığını belirtip; yeni yönetmeliğin de yasalaştığını bildirererek  açıklamalarda bulundu.

Yönetmeliğin, Resmi Gazete’de yayımlandığını belirten Bakan Koca, toplumsal medya hesabından yaptığı açıklamada maddede değişimi şu unsurlarla sıraladı;

İşte o unsurlar;

  • Sıhhat çalışanlarının soruşturma müsaadesinin verilmesi ve tazminat hususlarında yetkili Mesleksel Sorumluluk Heyeti kurulmuştur.
  • Devlet üniversitesi takımındaki öğretim elemanları dışındaki sıhhat çalışanlarının tıbbi iş ve süreçleri münasebetiyle yapılan şikâyetler, ilgili savcılıklar tarafından soruşturma müsaadesi için Konseye gönderilecektir.
  • Özel sıhhat kuruluşlarında çalışan sıhhat işçisi ile hür meslek icrasında tabiplerin soruşturulması da Heyetin müsaadesine tabidir. Konsey bu şikâyetlere ait ön inceleme yaptırarak soruşturma müsaadesi verilip verilmemesine karar verecektir.
  • Kurulun soruşturma müsaadesine ait verdiği karara karşı Ankara Bölge Yönetim Mahkemesine itiraz edilebilecektir.
  • Kamu yönetimlerince tazminat ödenmesine hükmedilen durumlarda, ilgili sıhhat meslek mensubunun vazifesinin gereklerine alışılmamış hareket etmek suretiyle misyonunu berbata kullanmasının sebebiyet verdiğine dair mutlaklaşmış ceza mahkemesi kararı olmadığı sürece rücu süreci uygulanmayacak.
  • Tıbbi süreç ve uygulamalar sebebiyle idarece ödenen tazminatın ilgili sıhhat işçisine rücu edilmesi; fakat taammüden vazifesinin gereklerine muhalif hareket etmek suretiyle misyonunu berbata kullandığı mutlaklaşmış ceza mahkemesi kararı ile tespit edilmesi halinde mümkün olabilecek.
  • Mahkemece hükmedilen tazminatın, lakin bu koşulların varlığı halinde rücu edilmesinde, ilgili sıhhat işçisinin kusur oranı gözetilerek rücu ölçüsü Şura tarafından belirlenecektir.
  • Kurul üyeleri, rücu konusunda verdikleri kararları sebebiyle katılaşmış yargı kararı olmadıkça malî ve idarî taraftan sorumlu tutulamayacaktır.
  • Bu mevzuat çerçevesinde başta tabiplerimiz olmak üzere bütün sıhhat çalışanlarımız Malpraktis baskısı yaşamadan mesleklerini bilimsel çerçevede özgürce ifa etme imkânına kavuşmuştur.
  • Hekimlerimiz de yargıçlarımız üzere korunmuş, dünyada gibisi olmayan bir teminata kavuşmuştur.