Sağlık çalışanlarına yönelik araştırma: Yüzde 27’si istifayı düşünüyor

Sağlık-Sen tarafından hazırlanan ‘Covid-19 ile Gayret Sürecinde Sıhhat Çalışanları Araştırması’nın raporu açıklandı.

Araştırmanın TÜİK’in bölge sınıflandırmaları dikkate alınarak Türkiye’yi temsil eden 12 bölgede Ocak Şubat 2021 tarihleri ortasında 2 haftalık müddet içinde çeşitli sıhhat kurum ve kuruluşlarında vazife yapan 3718 kişinin iştirakiyle gerçekleştirildiği söz edildi.

Raporda özetle şu başlıklar öne çıktı:

Pandemi ile birlikte çok daha ağır hale gelen çalışma şartları sıhhat işçilerinin ferdî toplumsal ve aile ömürlerini olumsuz etkilemiştir.

YÜZDE 30’U COVİD: Kendisine Covid-19 teşhisi konulan sıhhat çalışanlarının oranı %30, aile bireylerinde müspet olay oranı ise %49.2 olmuştur. Salgın müddetince çalışmasına mani bir hastalığı olduğu halde çalışmak zorunda kalanların oranı %33.4′ cins.

YÜZDE 97’Sİ ‘YORULDUK’ DEDİ: Pandemi ile birlikte artan iş yükünden ötürü yorulduğunu yahut çok yorulduğunu tabir edenlerin oranı %97.7. Uyku müddetlerinin ve kalitesinin düştüğünü lisana getirenlerin oranı %81.4 dir. Bu dataları başta yetkililer olmak üzere herkesin yeterli analiz etmesi gerekiyor.

ÇALIŞANLARIN ALIM GÜCÜ DÜŞTÜ: Araştırmaya nazaran sıhhat çalışanları ekonomik durumları her geçen gün berbata gitti. Çalışanların %75’i evvelki yıllara nazaran öteki memurlardan daha düşük fiyat aldığını söz etti. Geçtiğimiz yıllara nazaran alım gücünün düştüğünü söyleyenlerin oranı ise yüzde 87’nin üzeri oldu.

MESLEKTEN SOĞUYORLAR: Sıhhat çalışanlarına cansuyu olması gereken döner sermaye sistemini yani ek ödemeyi adaletli ve kâfi bulmayanların oranı %98.2’dir. Araştırma döner sermaye sistemine sıhhat çalışanlarının bakışını bu istikametiyle bir kez daha teyit etmiş oldu. Miyadını dolduran bu sistem sıhhat çalışanları açısından aslında yok kararındadır. Hakkaniyetsiz döner sermaye sistemine sıhhat çalışanlarını mahkum etmekse yanlışsız değildir. Bu sistem sıhhat çalışanlarını kutsal mesleklerinden soğutuyor.

4 BİREYDEN BİRİ İSTİFAYI DÜŞÜNÜYOR: Yaşanan meselelerden ötürü Sıhhat çalışanlarının %27’si istifa etmeyi düşünüyor. Bunun sebebi ise ağır çalışma temposu, salgın korkusu, gelir kaybı, fiyat adalet, mobing ve şiddet olaylarına dayanıyor

TÜKENMİŞLİK HİSSİ ARTIYOR: Sıhhat çalışanları yaşanan sıkıntılarla birlikte ruhsal olarakta sarsıldıklarını söylüyor. Tükenmişlik hissi yaşadıklarını belirtenlerin oranı %80’nin üzeründe huzursuz olduklarını söz edenlerin oranı %90 1’in üstündedir. Çağın en yaygın hastalığı gerilimi yaşadıklarını belirtenlerin oran ise %92.4 olmuştur.

TAHLİL VAKTE YAYILAMAZ: Sıhhat çalışanlarının meselelerinin görmezden girilmemesi hayatı değerlidir. Sağlık-sen bu vahim tablonun alanda ennet şahididir, bunun değişmesi için de tüm gücüyle uğraş etmektedir. Araştırma ile ortaya konan problemlerin ortadan kalkması sıhhat çalışanlarının yüzlerinin gülmesi elbette mümkündür. Bunun için gerekli olan kararlı siyasi iradedir. Elbette çabucak çözülecek sıkıntılar var, vakit alacak tahliller var. Fakat şununda unutulmaması gerekir. Can kurtarmak için vakitle yarışan insanların problemlerinin tahlilini vakte yaymak işin tabiatına karşıttır.