Sağlık çalışanlarının beklediği malpraktis yasası yürürlükte

Sağlık çalışanlarının beklediği yönetmelik Resmi Gazete’de yayınlandı.

Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan yönetmelikle, sıhhat çalışanlarına soruşturma müsaadesinin verecek ve tazminat hususlarında yetkili bir “Mesleki Sorumluluk Kurulu” oluşturuldu.

Çalışanlar hakkında soruşturma yapılıp yapılmamasına, 7 üyeden oluşan bu şura karar verecek.

Uygulamada kasıt yoksa, tazminatı devlet ödeyecek

Yönetmeliğe nazaran, tıbbi uygulama yanlışlarında kasıt yoksa tazminatı devlet ödeyecek.

Kurul kararlarına, Ankara Bölge Yönetim Mahkemesi’nde itiraz edilebilecek.
Görevini berbata kullanan sıhhat işçisi, hakkında yargı kararı çıkması halinde, konsey tarafından belirlenen tazminatı ödemek zorunda kalacak.

“Soruşturma müsaadesi şura kararıyla verilecek”

AA’nın haberine nazaran; Toplumsal medya hesabı üzerinden yönetmelik hakkında açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şu sözlere yer verdi:

“Malpraktis davalarında, kasıt olmadıkça tazminatı devletin üstlenmesini sağlayan kanun hususuna ait yönetmelik Resmi Gazete’de yayımlandı. Uygulamaların nasıl olacağı artık hepimiz için açık! Sıhhat çalışanlarının soruşturma müsaadesinin verilmesi ve tazminat mevzularında yetkili Mesleksel Sorumluluk Konseyi kurulmuştur. Devlet üniversitesi takımındaki öğretim elemanları dışındaki sıhhat çalışanlarının tıbbi iş ve süreçleri hasebiyle yapılan şikâyetler, ilgili savcılıklar tarafından soruşturma müsaadesi için Heyete gönderilecektir. Özel sıhhat kuruluşlarında çalışan sıhhat işçisi ile hür meslek icrasında doktorların soruşturulması da Heyetin müsaadesine tabidir. Şura bu şikâyetlere ait ön inceleme yaptırarak soruşturma müsaadesi verilip verilmemesine karar verecektir. Şuranın soruşturma müsaadesine ait verdiği karara karşı Ankara Bölge Yönetim Mahkemesi’ne itiraz edilebilecektir.”


“Rücu ölçüsü Heyet tarafından belirlenecektir”

Kamu yönetimlerince tazminat ödenmesine hükmedilen durumlarda, ilgili sıhhat meslek mensubunun misyonunun gereklerine alışılmamış hareket etmek suretiyle vazifesini berbata kullanmasının sebebiyet verdiğine dair mutlaklaşmış ceza mahkemesi kararı olmadığı durumlarda rücu sürecinin uygulanmayacağını belirten Koca, kelamlarına şöyle devam etti:

“Tıbbi süreç ve uygulamalar sebebiyle idarece ödenen tazminatın ilgili sıhhat çalışanına rücu edilmesi; lakin taammüden misyonunun gereklerine ters hareket etmek suretiyle misyonunu berbata kullandığı mutlaklaşmış ceza mahkemesi kararı ile tespit edilmesi halinde mümkün olabilecek. Mahkemece hükmedilen tazminatın, lakin bu kuralların varlığı halinde rücu edilmesinde, ilgili sıhhat çalışanının kusur oranı gözetilerek rücu ölçüsü Şura tarafından belirlenecektir.

Kurul üyeleri, rücu konusunda verdikleri kararları sebebiyle katılaşmış yargı kararı olmadıkça malî ve idarî taraftan sorumlu tutulamayacaktır.
Bu mevzuat çerçevesinde başta doktorlarımız olmak üzere bütün sıhhat çalışanlarımız malpraktis baskısı yaşamadan mesleklerini bilimsel çerçevede özgürce ifa etme imkânına kavuşmuştur. Tabiplerimiz de yargıçlarımız üzere korunmuş, dünyada gibisi olmayan bir teminata kavuşmuştur.”