Çevre, siyanür ve İzmir!

İnsan etrafıyla birlikte var oluyor.  İnsanla ilgili her dışsal somut olgu insanın çevresidir. Hem ondan yararlanıyor toplumlar hem de onu …

Posted On

Çevre, siyanür ve İzmir!

İnsan etrafıyla birlikte var oluyor.  İnsanla ilgili her dışsal somut olgu insanın çevresidir. Hem ondan yararlanıyor toplumlar hem de onu …

Posted On