Wisc-r Yetenek (Zeka) Testi

Ölçekte yer alan her alt test farklı bir yeteneği ölçebilmek gayesiyle geliştirilmiştir. Wisc-R, tek oturumda yalnızca bir bireye, bir yahut bir …

Posted On