Metabolik Cerrahi

Obezite ameliyatlarından farklı olarak tip 2 diyabet hastalarına uygulanan cerrahi sistemdir. İnce barsaklarımız sindirim ile ilgili birçok …

Posted On