Sorumluluk Kazandırma

Sorumluluk, kişinin kendi vazife alanına giren davranış ve olayların sonuçlarını üstlenmesidir. Sorumluluk çocuğa bebeklik ve birinci çocukluk …

Posted On