Türk Tabipleri Birliği’nden ‘tam kapatma’ açıklaması: Hayatı değil çarkları durdurun!

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Pandemi Çalışma Kümesi, siyasi iktidar tarafından “tam kapanma” olarak duyurulan önlemlerle ilgili değerlendirmesini 27 Nisan 2021 tarihinde çevrimiçi bir basın toplantısı düzenleyerek kamuoyu ile paylaştı.

Basın toplantısına TTB Merkez Kurulu üyeleri ve Pandemi Çalışma Kümesi üyeleri ile İstanbul, Ankara ve Diyarbakır tabip odalarının liderleri katıldı.

“ÜRETİM DURMUYOR, HALK SIHHATİ KORUNMUYOR”

Toplantının açılış konuşmasını yapan TTB Merkez Kurulu Lideri Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı, yeni düzenlemelerin üretimin durdurulmadığına, turizm gelirlerinin öncelendiğine, konuta kapatılan insanların fakirleşmesine ve konut içi şiddete hiçbir tahlil üretilmediğine dikkat çekerek “tam kapanma” ismi altındaki düzenlemelerinin halk sıhhatini müdafaayı amaçlamadığını söyledi.

Türkiye’nin COVID-19 takviye ölçüsünü 638 milyar TL olarak milletlerarası örgütlere bildirdiğini aktaran Korur Fincancı, bu meblağın yalnızca %10’unun toplumsal takviye programları olduğunu, %90’a yakın kısmının ise prim ödemelerinin ertelenmesi, borçların yapılandırılması, yeni krediler verilmesi üzere toplumsal dayanak olmayan uygulamalar olduğunun altını çizdi. Korur Fincancı, konuşmasının son kısmında ise “1 Mayıs’ta açık alanlarda yapılacak buluşmaları engellemenin de güvenlikçi perspektifin bir yansıması olduğunu” vurguladı.

“EMEKÇİLER İÇİN BİR DÜZENLEME YOK”

Diyarbakır Tabip Odası Lideri Dr. Elif Turan da salgının değil ekonomik tasaların, işçilerin değil sermayenin ön plana alındığı kararlar ile karşı karşıya olunduğunu lisana getirdi. Ankara Tabip Odası Lideri Dr. Ali Karakoç ise başkentte polikliniklere yapılan müracaatların %75-80’inin üretim alanlarından olduğuna dikkat çekti ve “Emekçiler için yapılan hiçbir düzenleme yok maalesef. Bilimsellikten uzak, bilim insanlarının ve sıhhat emek-meslek örgütlerinin hiçbir görüşü alınmayan, tek merkezden yapılan ve zorla dayatılan güvenlikçi bir program var” dedi.

TTB Pandemi Çalışma Kümesi üyesi Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol, filyasyonu denetim edebilmek için gereken “günlük olay sayısını 5 bine indirme” gayesinin mevcut şartlarda çok uzakta olduğunu belirtti ve “Yeterince yönetmeme, virüsün birbiriyle birleşerek bizim ortamızda kalıcı varoluşunu kutlaması sonucunu doğurdu” diye ekledi.

ÇALIŞMA ÖMRÜ İÇİN 11 TEKLİF

TTB Pandemi Çalışma Kümesi ismine basın açıklamasını ise Prof. Dr. Feride Aksu Şahit okudu. Basın açıklamasında epidemiyoloji bilimi ışığında salgının nasıl sonlandırılması ve kapanmanın nasıl uygulanması gerektiğine ait genel unsurlardan kelam eden Aksu Şahit, çalışma ömrüne ait teklifleri şöyle sıraladı:

1. Emekçilerin, işsizlerin, fakirlerin ömürlerinin ve sıhhatlerinin olumsuz etkilenmesini engelleyecek fiyatsız su-ısınma-elektrik masraflarının karşılanması üzere takviyeler; açıklanan “tam kapanma” boyunca sağlanmalıdır.

2. Gündelik işlerde, kayıtdışı çalışan insanların toplumsal ve ekonomik açıdan desteklenmesi yaşamsal ehemmiyet taşımaktadır.

3. Tek başına yaşayan yaşlıların günlük yaşamsal ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik kamusal tedbirlerin alınması sağlanmalıdır.

4. Engelli, kronik hastalığı olan bireylerin, çalışmak zorunda olan ebeveynlerin çocuklarının gündüz bakımı sağlanmalıdır.

5. Aşılama kesinlikle süratle yaygınlaştırılmalı ve herkesi kapsamalıdır.

6. Sıhhat işçilerinin aileleri kesinlikle en kısa vakitte aşılanmalıdır.

7. Parklar, açık alanlarda fizikî uzaklığa dikkat ederek vakit geçirebilmek imkanlı olmalıdır.

8. Türkiye’de “sosyal takviye kalkanı” toplam COVID dayanağının %1’inden biraz fazladır. Kısa çalışma ödeneği ve gibisi kalemlerle verilen direkt takviye bütün “canlandırma desteği”nin %10’unun altında kalmaktadır. Kapanma sırasında gelir kaybına uğrayan ve işini kaybedenlerin ziyanı tazmin edilmeli, talep edenlere gelir düzeyleri göz önünde bulundurularak dayanak verilmelidir.

9. Formel işgücünün değerli bir kısmı 50 ve üstü emekçinin çalıştığı işyerlerinde çalışmaktadır. Yalnız İstanbul’da bu alanların toplumsal istihdamdaki oranı %40’a ulaşmaktadır. Fizikî ara, havalandırma, şahsî esirgeyici donanım olmaksızın bu işyerlerinde çalışmaya zorlanma kabul edilemez. Yaşamsal olmayan kesimlerdeki üretim kesinlikle durdurulmalıdır.

10. Belirli bir sayıdan fazla çalışanın bir ortaya geldiği yerlerde de özel havalandırma, yarı kadro/tam fiyat, dönüşümlü üretim kurala bağlanmalıdır. İşyerlerine servis tesis etme mecburiyeti getirilmelidir.

11. İşyeri COVID-19 kümelenmeleri tespit edilmelidir. Pandemide emekçi sıhhati tedbirleri, halk sıhhati ve salgın siyaseti demektir.